GALÉRIA SLÁVY OBCE LIETAVA – I. časť 

Aj v žilinskom regióne zanechalo pečať mnoho originálnych, inšpiratívnych a tvorivých ľudí. Naše mapovanie osobností pokračujeme poctou ľuďom spätých s obcou Lietava.  

Predstavujeme 5 významných dejateľov, ktorými sú: Juraj Thurzo, Vojtech Bukovinský, Emil Gašpierik, Helena Zjavková, Katarína Tomaščíková.