ZMENA V PROGRAME

Krátky dokument Chlieb náš každodenný, daj nám jazz, ktorý pripravuje Krajské kultúrne stredisko v Žiline v spolupráci s fotografom Ivanom Köhlerom pri príležitosti jeho výstavy jazzových fotografií, bude zverejnený v náhradnom termíne.

Ďakujeme za porozumenie.