SEMINÁR – PREVENCIA VYBRANÝCH SOCIÁLNO PATOLOGICÝCH JAVOV

SEMINÁR – PREVENCIA VYBRANÝCH SOCIÁLNO PATOLOGICÝCH JAVOV

Presne pred týždňom, v piatok 29. apríla 2022 sa v Makovického dome konal celodenný odborný seminár Prevencia vybraných sociálnopatologických javov.

Vzdelávacieho podujatia sa mohli zúčastniť nielen pracovníci regionálnych osvetových a kultúrnych stredísk, ale aj psychológovia a tiež pedagógovia a špeciálni pedagógovia.

Kombinovaná forma semináru (prezenčne/online) umožnila účasť záujemcom z celého Slovenska aj takým, ktorým časové možnosti či pracovná vyťaženosť nedovolila stráviť s nami deň osobne.

Témy semináru boli naozaj veľmi zaujímavé a aktuálne.

Kedy začína byť nadváha vážným problémem a prečo je obezita rizikovým faktorom mnohých ochorení? O pôvodcoch, príčinách a zjavnej súvislosti medzi chudobou a obezitou porozprávala v piatok 29. apríla 2022 odborníčka z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied v Bratislave doc. MUDr. Adela Penesová, PhD.

Venovali sme sa aj behaviorálnym závislostiam, ktoré sú zjavným problémom, nielen dnešnej generácie. Závislosti nie sú ohraničené iba na “látky”. To, ako nevinné nakupovanie či občasné hranie videohier môže viesť k nekontrolovateľnej, stále opakujúcej sa činnosti a dospieť až k nebezpečnej závislosti špecifikoval Mgr. Michal Božík z Výskumného ústavu psychológie a patopsychológie dieťaťa.

V závere semináru dostala slovo PhDr. Gabriela Podolanová z Nadácie Žilinského samosprávneho kraja a Rodinného centra pomoci v Žiline. Hlavnou témou bola komplexná psychická, finančná, materiálna podpora jednotlivcom a rodinám z nášho regiónu, ktorí sa zo závažných dôvodov nemôžu realizovať v riadnom sociálnom prostredí. Predstavila aj nový celoslovenský projekt Sieť pomoci, ktorý spája tých, čo chcú, vedia a potrebujú poradiť, pomôcť a vzdelávať.

Odborný seminár Prevencia vybraných sociálnopatologických javov organizačne a technicky zabezpečilo a zrealizovalo Národné osvetové centrum v Bratislave v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline.

Všetkým prihláseným ďakujeme za ich účasť na vzdelávaní a veríme, že sa opäť stretneme pri inej z pripravovaných aktivít.