Pozvánka na vernisáž

Krajské kultúrne stredisko v Žiline vás pozýva na vernisáž výstavy z krajského kola celoslovenskej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2022, ktorá sa bude konať vo štvrtok 16.6.2022 o 17.00 h v priestoroch administratívnej budovy Poštová 1 – Žilina – Vlčince. Vernisáž je spojená so slávnostným vyhlásením výsledkov a odovzdaváním ocenení najúspešnejím autorom zo Žilinského kraja. Výstava potrvá do 17. júla 2022.

OCENENÍ AUTORI

I. veková skupina: autori do 15 rokov

A. kategória: čiernobiela fotografia:

ocenenia: Roman GEMZICKÝ, Liptovský Mikuláš – Papagáj, Otec

čestné uznania: Michal CZÁN, Čadca – Spálené mosty

B. kategória: farebná fotografia

ocenenia: Nela Adela LAŠUTOVÁ, Martin – Detstvo, Matúš HRUBÝ, CVČ Čadca – Identita, Michal CZÁN, Čadca – Pozastavený v čase

čestné uznania: Lukáš GROCHAL, ZUŠ Jozefa Potočára, Čadca – Mrazivé ráno

II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov

A. kategória: čiernobiela fotografia:

ocenenia: Hugo HARAG, Škola umeleckého priemyslu, Ružomberok – Dva svety, Žaneta ČUTEKOVÁ, Škola umeleckého priemyslu, Ružomberok – Klam, Otázka, Ema VALIENTOVÁ, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina – Mladosť duše

čestné uznania: Alex ČIČ, Škola umeleckého priemyslu, Nižná – Thoughts, Karin BELANOVÁ, Žilina – Dážď, Ján ŠUVADA, Dolný Kubín – Ponorená 

B. kategória: farebná fotografia

ocenenia: Žaneta ČUTEKOVÁ, Škola umeleckého priemyslu, Ružomberok – DPR, Tomáš LIZÚCH, Liptovský Mikuláš – Erózia, Martina JANČEKOVÁ, Fotokrúžok ŠI pri SOŠP, Turčianske Teplice– Časy v nenávratne

čestné uznania: Ema VALIENTOVÁ, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina – Papilárne línie, Timotej TALAPKA, Fotoklub J. M. Hurbana, Čadca – Harmónia, Matej KANAŠ, TuFoTím, Martin – Na vlásku

III. veková skupina: autori nad 25 rokov

A. kategória: čiernobiela fotografia:

ocenenia: Marianna MOKRYŠOVÁ, Nová Bystrica – Šľahačková búrka, Za plotom, Milan VELIKÝ, Fotoklub OBZOR, Žilina – Skejťák, Viera REMKOVÁ, Dolný Kubín – Nebezpečná, Viking, Bojovníčka

čestné uznania: Bartolomej KAMENÍK, Fotoklub RK1924, Ružomberok – Staré a nové, Ján LEĽAK, Žilina – Padnutý dáždnik, Vladimír VIDRA, Fotoklub OBZOR, Žilina – Pinhole – Rudiho má každý rád, Zdeno ZIMAN, TuFoTím, Martin – Zem pamätá

B. kategória: farebná fotografia

ocenenia: Peter HÚŠŤAVA, Kysucké Nové Mesto – Dotyk 1 – 3, Martin SPRUŠANSKÝ, Partizánska Ľupča – Purpurové ráno, Zdeno ZIMAN, TuFoTím, Martin – Zamyslená

čestné uznania: Ján LEĽAK, Žilina – Symetria okien, Roman ADAMJÁK, Martin – Zrkadlo ulice, Milan VELIKÝ, Fotoklub OBZOR, Žilina – Úcta pamiatke, Alena ANTOLOVÁ, Fotoklub OBZOR, Žilina – Návrat v čase, Pozostatky minulosti

C. kategória (bez rozlíšenia veku): cykly a seriály:

ocenenia: Adam CHOVANEC, Nová Bystrica – Pamäť môjho života I – IV, Jozef URBAN, Sučany – My chceme do parlamentu I – III, Ema VALIENTOVÁ, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina – Rodinné balenie I – IV

čestné uznania: Kristína MIKULÁŠOVÁ, Súkromná základná umelecká škola Maše Haľamovej, Martin – Detský svet I – III, Vladimír VLČEK, Fotoklub pri LKS, Liptovský Mikuláš – Mráz I – III, Vladimír ŠKUTA, Art Štúdio Liptovský Hrádok – Študentské lásky I – III

D. kategória (bez rozlíšenia veku): experiment:

ocenenia: Hugo HARAG, Škola umeleckého priemyslu, Ružomberok – OP-ART 1, 3, 4, Mária ŠKUTOVÁ, Art Štúdio Liptovský Hrádok – Oko, Nina BARÁNKOVÁ, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina – Architektúra I – III

čestné uznania: Markéta MICHALÍKOVÁ, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina – My mind, Vladimír VIDRA, Fotoklub OBZOR, Žilina – Framed I, II

VYSTAVUJÚCI AUTORI

 1. Adamják Roman, Martin
 2. Antolová Alena, Fotoklub Obzor, Žilina
 3. Bačík Vojto, CVČ Čadca
 4. Baránková Nina, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina
 5. Belanová Karin, Spojená škola Žilina – Bytčica
 6. Beneková Zuzana, Bystrička
 7. Bérešová Alexandra, SŠUP Žilina
 8. Czán Michal, Čadca
 9. Čič Alex, Škola umeleckého priemyslu, Nižná
 10. Čuteková Žaneta, Škola umeleckého priemyslu, Ružomberok
 11. Gemzický Roman, Liptovský Mikuláš
 12. Grochal Lukáš, ZUŠ Jozefa Potočára, Čadca
 13. Hanakovičová Janka, SZUŠ Maše Haľamovej, Martin
 14. Harag Hugo, Škola umeleckého priemyslu, Ružomberok
 15. Hliva Zdenko, Fotoklub pri LKS, Liptovský Mikuláš
 16. Hrubý Matúš, CVČ Čadca
 17. Húšťava Peter, Kysucké Nové Mesto
 18. Chovanec Adam, Nová Bystrica
 19. Chromjaková Alexandra, Škola umeleckého priemyslu, Ružomberok
 20. Jančeková Martina, Fotokrúžok pri ŠI SOŠP, Turčianske Teplice
 21. Kameník Bartolomej, Fotoklub RK1924, Ružomberok
 22. Kanaš Matej, TuFoTím, Martin
 23. Kavacký Martin, Žilina
 24. Kontšek Filip, Vrútky
 25. Kováčová Anna, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina
 26. Kučeríková Júlia, Fotoklub Obzor, Žilina
 27. Lašutová Nela Adela, Martin
 28. Leľak Ján, Žilina
 29. Lizúch Tomáš, Fotokrúžok pri ŠI SOŠP, Turčianske Teplice
 30. Makanová Margaréta, Škola umeleckého priemyslu, Nižná
 31. Masár Dominik, SZUŠ Maše Haľamovej, Martin
 32. Medvecová Nina, Spojená škola Žilina – Bytčica
 33. Michalíková Markéta, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina
 34. Mikulášová Kristína, SZUŠ Maše Haľamovej, Martin
 35. Mokryšová Marianna, Nová Bystrica
 36. Remková Viera, Dolný Kubín
 37. Sádecká Adela, Fotokrúžok pri ŠI SOŠP, Turčianske Teplice
 38. Sauch Vladimír, TuFoTím, Martin
 39. Sprušanský Martin, Partizánska Ľupča
 40. Škuta Vladimír, Art Štúdio Liptovský Hrádok
 41. Škutová Mária, Art Štúdio Liptovský Hrádok
 42. Šuvada Ján, Dolný Kubín
 43. Talapka Timotej, Fotoklub J. M. Hurbana, Čadca
 44. Tomáš Jozef, Kysucké Nové Mesto
 45. Tomáška Martin, Just a Natruc, Žilina
 46. Trepáčová Izabela, Liptovský Hrádok
 47. Turoň Petr, Svätý Kríž
 48. Uhrina Roland, Varín
 49. Urban Jozef, Sučany
 50. Urbaník Šimon, CVČ Čadca
 51. Valientová Ema, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina
 52. Veliký Milan, Fotoklub Obzor, Žilina
 53. Vidra Vladimír, Fotoklub Obzor, Žilina
 54. Vlček Vladimír, Fotoklub pri LKS, Liptovský Mikuláš
 55. Ziman Zdeno, TuFoTím, Martin