V moravskej obci Kašava predstavia tradičnú slovenskú kultúru

Krajské kultúrne stredisko v Žiline a obec Kašava (CZ) pozývajú na podujatie Valasi, valasi škoda vašej krásy, ktoré sa uskutoční v nedeľu 12. júna od 15. hodiny v moravskej obci Kašava. Podujatie s prezentáciou pastierskej kultúry je súčasťou už tradičných Kašavských hodov. Hudobno-tanečným programom sa na ňom predstavia KAF Hojana zo Žiliny a hrou na pastierske hudobné nástroje Michal a Matúš Fiľovci. Na škole tanca pod vedením členov KAF Hojana sa návštevníci budú môcť naučiť tance z Kysúc a počas tvorivých dielní s Michalom a Matúšom Fiľovcami si pozrú a naučia sa ako sa vyrába či zdobí fujara.

Organizátorom podujatia je Obec Kašava v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline. Projekt Valasi, valasi škoda vašej krásy je realizovaný s finančným prispením Európskej únie – Európsky Fond regionálneho rozvoja, Spoločne bez hraníc, v rámci programu Interreg V-A SK-CZ a za podpory Žilinského samosprávneho kraja.