ZO SKLÁDKY VZNIKÁ PARK – PARK FRAMBOR

ZO SKLÁDKY VZNIKÁ PARK – PARK FRAMBOR

Miesto, kde bol ešte pred tromi rokmi len odpad a neporiadok sa dnes vďaka snahe aktivistov a dobrovoľníkov z občianskeho združenia Žilinský Skrášľovací Spolok postupne stáva nádherným miestom. Špecifický priestor pod žilinskou estakádou doslova ožil vďaka stromovej aleji, pestrej výsadbe kvetov ale aj bzučaniu včiel. Ako Frambor vyzeral kedysi, ako dnes a aké sú plány do budúcna nám vo filme priblížili Iveta Martinková Staníková, Ján Rzeszoto a ďalší dobrovoľníci, ktorí novovznikajúcemu parku aj napriek nie vždy jednoduchému procesu naďalej dodávajú dušu.