Pozvánka na Výtvarné spektrum

Krajské kolo Žilinského kraja celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2022 sa tento rok koná v Mestskom kultúrno-športovom stredisku v Kysuckom Novom Meste. Do krajského kola postúpili súťažiaci z regionálnych kôl Oravy, Turca, Horného Považia, Kysúc a Liptova v počte 84 autorov a 160 výtvarných diel. Vo výstavných priestoroch Domu kultúry v Kysuckom Novom Meste je vystavených 81 výtvarných diel od 53 autorov. Najväčšie zastúpenie majú výtvarníci z Horného Považia. Do celoštátneho kola postupuje 28 autorov z celého kraja. Vernisáž výstavy sa koná v utorok 14. 6. 2022 o 14.30 hod., rozborový seminár so súťažiacimi je naplánovaný pred vernisážou o 13.00 hod. pod vedením predsedu poroty prof. Jaroslava Uhela z Liptovského Mikuláša. Záujemcovia o výtvarné umenie si výstavu môžu pozrieť do 10. 7. 2022. Všetkých srdečne pozývame.

Organizátorom krajského kola Žilinského kraja je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského kraja, spoluorganizátorom je Mestské kultúrno-športové stredisko v Kysuckom Novom Meste. Hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia, ktoré podujatie z verejných zdrojov podporil. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

Ľubica Ligocká, KKS v Čadci