ENIKI, BENIKI, KLIKI, BÉ…

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja po dvojročnej prestávke usporiadalo 14. júna v Makovického dome regionálnu súťažnú prehliadku detí MŠ v recitácii a v speve. V tomto roku sa prehliadky zúčastnilo 24 detí. Hlavnou myšlienkou súťaže je dať priestor malým škôlkarom na prezentáciu, naučiť ich stáť na javisku pred publikom a nebáť sa vystupovať. Odborná porota si v príjemnej atmosfére vypočula recitačné aj spevácke vystúpenia a udelila v každej kategórii hlavnú cenu a čestné uznania. Každé dieťa si domov odnieslo diplom a cenu za účasť.

Ďakujeme TSV Papier za sponzorstvo v podobe vecných cien pre deti.

Výsledky:

Recitácia

Čestné uznanie: Marianna Čuntalová (MŠ Teplička n. Váhom)

Hlavná cena za prednes: Tereza Venglořová (MŠ Strečno)

Spev

Čestné uznanie: Šarlota Tavačová (MŠ Strečno), Matvii Horovii a Sophia Horova (MŠ Zástranie)

Hlavná cena za spev: Alexandra Koco (MŠ Čajakova, Žilina)