Súťaž amatérskej fotografie AMFO oslavuje 50. narodeniny

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby AMFO je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Vo štvrtok 16. júna 2022 otvorilo Krajské kultúrne stredisko v Žiline výstavu z krajského kola súťaže v priestoroch administratívnej budovy Poštová 1 na Vlčincoch. Výstave predchádzali regionálne kolá z ktorých do krajskej súťaže postúpilo 76 autorov. Odborná porota zložená z radov profesionálnych fotografov, ktorá pracovala v zložení Mgr. art. Michal Svítok z Pezinka, Mgr. Rudolf Lendel z Bratislavy a Mgr. art. Lukáš Macek zo Žiliny, udelila 22 ocenení a 21 čestných uznaní.

„Tento rok sme sa rozhodli zaviesť nový systém oceňovania. Udelili sme ceny bez poradia, aby sme zabezpečili väčšiu objektivitu. Mnohokrát sa totiž stalo, že spolu súťažil napríklad kvalitný portrét a skvelá krajinka, pričom bolo veľmi náročné určiť lepšiu fotografiu. Ako porotcovia sme sa pri výbere ocenených snímok mnohokrát zhodli. No boli aj kategórie, v rámci ktorých sme si “lámali hlavu” dlhšie. Nakoniec sme však dospeli k spoločnému rozhodnutiu. Inokedy na nás ocenené fotografie doslova vyskočili,“ zhodnotil predseda poroty Michal Svítok.

Okrem ocenených prác porota odporučila vystaviť aj ďalšie fotografie, ktoré tvoria výstavu na krajskom stupni súťaže. Vo svojom príhovore Svítok vyzdvihol kvalitu príspevkov, ktoré sa prebojovali do krajského kola. „Poukazujem najmä na hru s tieňmi a svetlom, zaujímavé rytmické vzory a farebné kompozície, či naopak úplný minimalizmus a tvorivé grafické počiny v kategórii experiment. Zároveň oceňujem, že netradičné pohľady na krajinu, architektúru či na detaily vecí, ktoré nás denne obklopujú ste prezentovali cez vlastný pohľad a spracovanie.“ Návštevníci si môžu fotografie pozrieť do 17. júla 2022.


Katalóg z krajského kola súťaže AMFO´22 Žilinský kraj: https://www.yumpu.com/s/crPyxkoufEDOjU0n


I. veková skupina: autori do 15 rokov

A. kategória: čiernobiela fotografia:

ocenenia: Roman GEMZICKÝ, Liptovský Mikuláš – Papagáj, Otec

čestné uznania: Michal CZÁN, Čadca – Spálené mosty

B. kategória: farebná fotografia

ocenenia: Nela Adela LAŠUTOVÁ, Martin – Detstvo, Matúš HRUBÝ, CVČ Čadca – Identita, Michal CZÁN, Čadca – Pozastavený v čase

čestné uznania: Lukáš GROCHAL, ZUŠ Jozefa Potočára, Čadca – Mrazivé ráno

II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov

A. kategória: čiernobiela fotografia:

ocenenia: Hugo HARAG, Škola umeleckého priemyslu, Ružomberok – Dva svety, Žaneta ČUTEKOVÁ, Škola umeleckého priemyslu, Ružomberok – Klam, Otázka, Ema VALIENTOVÁ, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina – Mladosť duše

čestné uznania: Alex ČIČ, Škola umeleckého priemyslu, Nižná – Thoughts, Karin BELANOVÁ, Žilina – Dážď, Ján ŠUVADA, Dolný Kubín – Ponorená 

B. kategória: farebná fotografia

ocenenia: Žaneta ČUTEKOVÁ, Škola umeleckého priemyslu, Ružomberok – DPR, Tomáš LIZÚCH, Liptovský Mikuláš – Erózia, Martina JANČEKOVÁ, Fotokrúžok ŠI pri SOŠP, Turčianske Teplice– Časy v nenávratne

čestné uznania: Ema VALIENTOVÁ, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina – Papilárne línie, Timotej TALAPKA, Fotoklub J. M. Hurbana, Čadca – Harmónia, Matej KANAŠ, TuFoTím, Martin – Na vlásku

III. veková skupina: autori nad 25 rokov

A. kategória: čiernobiela fotografia:

ocenenia: Marianna MOKRYŠOVÁ, Nová Bystrica – Šľahačková búrka, Za plotom, Milan VELIKÝ, Fotoklub OBZOR, Žilina – Skejťák, Viera REMKOVÁ, Dolný Kubín – Nebezpečná, Viking, Bojovníčka

čestné uznania: Bartolomej KAMENÍK, Fotoklub RK1924, Ružomberok – Staré a nové, Ján LEĽAK, Žilina – Padnutý dáždnik, Vladimír VIDRA, Fotoklub OBZOR, Žilina – Pinhole – Rudiho má každý rád, Zdeno ZIMAN, TuFoTím, Martin – Zem pamätá

B. kategória: farebná fotografia

ocenenia: Peter HÚŠŤAVA, Kysucké Nové Mesto – Dotyk 1 – 3, Martin SPRUŠANSKÝ, Partizánska Ľupča – Purpurové ráno, Zdeno ZIMAN, TuFoTím, Martin – Zamyslená

čestné uznania: Ján LEĽAK, Žilina – Symetria okien, Roman ADAMJÁK, Martin – Zrkadlo ulice, Milan VELIKÝ, Fotoklub OBZOR, Žilina – Úcta pamiatke, Alena ANTOLOVÁ, Fotoklub OBZOR, Žilina – Návrat v čase, Pozostatky minulosti

C. kategória (bez rozlíšenia veku): cykly a seriály:

ocenenia: Adam CHOVANEC, Nová Bystrica – Pamäť môjho života I – IV, Jozef URBAN, Sučany – My chceme do parlamentu I – III, Ema VALIENTOVÁ, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina – Rodinné balenie I – IV

čestné uznania: Kristína MIKULÁŠOVÁ, Súkromná základná umelecká škola Maše Haľamovej, Martin – Detský svet I – III, Vladimír VLČEK, Fotoklub pri LKS, Liptovský Mikuláš – Mráz I – III, Vladimír ŠKUTA, Art Štúdio Liptovský Hrádok – Študentské lásky I – III

D. kategória (bez rozlíšenia veku): experiment:

ocenenia: Hugo HARAG, Škola umeleckého priemyslu, Ružomberok – OP-ART 1, 3, 4, Mária ŠKUTOVÁ, Art Štúdio Liptovský Hrádok – Oko, Nina BARÁNKOVÁ, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina – Architektúra I – III

čestné uznania: Markéta MICHALÍKOVÁ, Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina – My mind, Vladimír VIDRA, Fotoklub OBZOR, Žilina – Framed I, II

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj. Ďakujeme spoločnosti Reinoo, a.s. za poskytnutie priestorov na výstavu.