„VE VAJČOVE BÍVAM POT TUM LADONHORUM.“  

Ľudová hudba spod Ľadonhory je tradičné zoskupenie muzikantov, zároveň i spevákov, z oblasti Kysuckej vrchoviny. Svoju históriu začala písať v roku 1997 vo vajčovskej doline. Hlavným ťažiskom repertoáru Ľudovej hudby spod Ľadonhory je interpretácia „vajčovskej drevenej muziky“, zachovanie jej archaickej podoby, udržiavanie ľudových zvykov a tradícií.

Z dielne tejto ľudovej hudby vzišlo unikátne CD „Ve Vajčove bívam pot tum Ladonhorum.“  

Pri jeho tvorbe inšpirovali interpretov staršie generácie vajčovských muzikantov a ich jedinečný charakter. Piesňam, ktoré sa na CD nachádzajú, vdýchli život v podobe, v akej ich zachytili mikrofóny rozhlasu v roku 1967,  kamery televízie, ale i vo vrecku skrytý diktafón Ondreja Urbaníka, ktorému by sa ináč len ťažko podarilo zachytiť staršiu generáciu, pre ktorú bol spev každodennou radosťou pri práci, či vo voľnej chvíli. Bohatosť textov a nápevov rozšírili i vďaka nahliadnutiu do zbierok etnomuzikológov a etnografov, ale i osobných zbierok  rodín z Dolného a Horného Vadičova.

CD Ve Vajčove bívam pod tum Ladonhorum si záujemci môžu zakúpiť v hodnote 10€ aj v Makovického dome v Žiline, alebo si ho objednať na dsimanova@vuczilina.sk a na t.č. 0915787299.

Členovia Ľudovej hudby spod Ľadonhory

predník – Marián Urbaník, tercoš – Andrej Bugáň, kontráš – Peter Suran ml., basiar – Peter Vnuk