CYRILOMETODSKÉ DNI

Obec Terchová, Miestne kultúrne stredisko v Terchovej, Biskupský úrad Žilina, Farský úrad Terchová, Žilinský samosprávny kraj a Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozývajú návštevníkov na 33. ročník Cyrilometodských dní, ktoré sa uskutočnia v dňoch 3. – 5. júla v Terchovej.

Viac o programe a účinkujúcich na www. terchova.sk, http://www.cyrilometodskedni.sk