Program KrKS v Žiline – júl/august 2022

MYŠLIENKA MESIACA: “Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“

júl 2022

nedeľa 3. júl – utorok 5. júl  – Terchová
CYRILOMETODSKÉ DNI
▪ 33. ročník ▪ viac o programe a účinkujúcich na www.terchova.sk, www.cyrilometodskedni.sk

utorok 5. júl  o 16.00 h – Diecézna svätyňa svätých Cyrila a Metoda
GALAKONCERT CYRILOMETODSKÝCH DNÍ
▪ pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej ▪ účinkujú: Komorný orchester ZOE, Zuzana Ballánová – soprán, Adam Szendrei – husle, Žilinský miešaný zbor, Štefan Sedlický – dirigent ▪ z verejných zdrojov podporil Žilinský samosprávny kraj ▪ kontakt KrKS: Miroslav Smatana

streda 6. júl o 15.00 h – web, facebook KrKS
TVORIVÝ PODVEČER – VESELÉ CHOBOTNIČKY
▪ virtuálny workshop ▪ prívesok na kľúče a tašku ▪ budeme potrebovať: zvyšky látok a stužiek, ihlu, bavlnky, nožnice ▪ lektorka: Katarína Janičinová ▪ kontakt KrKS: Katarína Skupinová Kalistová

štvrtok 7. júl  o 17.00 – Hruštiny 23, Žilina
CampART
▪ umelecký kemp pre deti z Ukrajiny ▪ výtvarné a remeselné dielne ▪ v spolupráci s Camp Žilina ▪ projekt je spolufinancovaný mestom Žilina ▪ dramaturgia: Daniela Simanová, Petra Rovderová

sobota 9. júl – Kaštieľ Čičmany
750. VÝROČIE OBCE ČIČMANY
▪ obec Čičmany v spolupráci s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline a OZ Dotyky kultúry pozýva na oslavy 750. výročia obce ▪ viac o programe a účinkujúcich na www.obeccicmany.sk

štvrtok 14. júl o 16.30 h – Makovického dom v Žiline
ORNAMENT
▪ vernisáž výstavy ▪ výstava zameraná na ornamenty využívané v tradičnej výtvarnej kultúre najmä vo vidieckom prostredí ▪ KrKS v spolupráci so SNM v Martine ▪ výstava sa koná pri píležitosti MFF Jánošíkove dni v Terchovej ▪ z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj ▪ kontakt KrKS: Daniela Simanová

streda 20. júl o 20.00 hod. – web, facebook, youtube, Spotify, Anchor
KULTUR X – ORNAMENT
▪ podcast ▪ o ornamentoch využívaných v tradičnej výtvarnej kultúre najmä vo vidieckom prostredí ▪ podcast je zároveň pozvánkou na aktuálnu výstavu, ktorá sa koná pri príležitosti MFF Jánošíkove dni v Terchovej ▪ hosť: Eva Dudková, etnologička zo SNM v Martine ▪ moderátor: Norman Šáro ▪ KrKS v Žiline v spolupráci s KC Hoffmann ▪ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a ŽSK ▪ dramaturgia: Daniela Simanová, Natália Vašková

štvrtok 21. júl  o 17.00 – Hruštiny 23, Žilina
CampART
▪ umelecký kemp pre deti z Ukrajiny ▪ výtvarné a remeselné dielne ▪ v spolupráci s Camp Žilina ▪ projekt je spolufinancovaný mestom Žilina ▪ dramaturgia: Daniela Simanová, Petra Rovderová

streda 27. – nedeľa 31. júl – Terchová
MFF JÁNOŠÍKOVE DNI V TERCHOVEJ
▪ 60. ročník festivalu ▪ kompletný program na www.janosikovedni.sk ▪ kontakt KrKS: Daniela Simanová

 štvrtok 28. júl o 20.00 hod. – web, facebook, youtube KrKS
FRANTIŠEK MUCHA – CITLIVO A S POKOROU ZA TRADÍCIAMI
▪ film pri príležitosti životného jubilea folkloristu, výtvarníka a fotografa Františka Muchu ▪ premiéra filmu uvedená v rámci 60. ročníka MFF Jánošíkových dní v Terchovej ▪ v spolupráci s Františkom Muchom, Petrom Cabadajom a ďalšími ▪ dramaturgia: Natália Vašková

sobota 30. júl o 12.00 h – Amfiteáter nad bôrami, Terchová
JAKO ZME SA NAUČELI, TAK ZME UROBELI
▪  program detských folklórnych kolektívov zo Žilinského kraja na 60. ročníku MFF Jánošíkove dni v Terchovej ▪ účinkujú: DFS Chotárik z Terchovej, DFS Stavbárik zo Žiliny, DFS Ďumbier z Liptovského Mikuláša, DFS Malý Lysec z Belej-Dulíc, DFSk Bukovinka z Turzovky, Goralská muzika bratov Brnušákovcov zo Suchej Hory ▪ moderuje: Dana Šedová ▪ kontakt KrKS: Daniela Simanová

nedeľa 31. júl o 14.30 h – Amfiteáter nad bôrami, Terchová
VARIÁCIE SILNEJ TRADÍCIE
▪ záverečný galaprogram MFF Jánošíkove dni v Terchovej ▪ účinkujú: Bobáňovci – terchovský orchester ľudových nástrojov, ŽSk Čriepky z Ružomberka, FS Rovňan z Veľkého Rovného, Goroľ muzička zo Skalitého a KAF Hojana zo Žiliny hostia: FS Jánošík zo Svitu a FS Jánošík z Partizánskeho ▪  moderuje: Marcela Čížová ▪ galaprogram pod záštitou predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej ▪ kontakt KrKS: Daniela Simanová

august 2022

štvrtok 4. august o 17.00 – Hruštiny 23, Žilina
CampART
▪ umelecký kemp pre deti z Ukrajiny ▪ výtvarné a remeselné dielne ▪ v spolupráci s Camp Žilina ▪ projekt je spolufinancovaný mestom Žilina ▪ dramaturgia: Daniela Simanová, Petra Rovderová

sobota 6. august o 18.00 h – nádvorie kaštieľa v Čičmanoch
PETER LIPA V ČIČMANOCH
generálka na 80. narodeniny Petra Lipu – koncert významného jazzového hudobníka a speváka realizovaný za účelom pomoci obci Čičmany ▪ z verejných zdrojov podporil Žilinský samosprávny kraj ▪ vstupné dobrovoľné, výťažok zo vstupného bude použitý na rozvoj obce ▪ organizátori: OZ Dotyky kultúry, KrKS v Žiline ▪ kontakt KrKS: Miroslav Smatana

streda 10. august o 15.00 h – web, facebook KrKS
TVORIVÝ PODVEČER – ŽIVICOVÉ NÁUŠNICE
▪ virtuálny workshop ▪ šperk ▪ budeme potrebovať: UV živicu (hard), pliešok alebo drievko ako základ náušnice, háčiky na náušnice, spojovacie krúžky, kliešte, UV lampu alebo UV svetlo alebo slnečný deň ▪ lektorka: Katarína Janičinová ▪ kontakt KrKS: Katarína Skupinová Kalistová

sobota 13. august o 15.00 h – Makovického dom, Žiline
ORNAMENT KEDYSI A DNES
▪ prednáška zameraná na objasnenie pojmu ornament, poukázanie na lokálne odlišnosti, vysvetlenie funkcií a významu ornamentov ▪ ornamenty v minulosti a dnes ▪ sú slovenské ornamenty slovenské? ▪ prednáška bude spojená s tvorivou dielňou – maľovanie ornamentov na rôzne materiály ▪ prednáška je súčasťou výstavy Ornament ▪ z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj ▪ prihlášky: dsimanova@vuczilina.sk

štvrtok 18. august o 17.00 – Hruštiny 23, Žilina
CampART
▪ umelecký kemp pre deti z Ukrajiny ▪ výtvarné a remeselné dielne ▪ v spolupráci s Camp Žilina ▪ projekt je spolufinancovaný mestom Žilina ▪ dramaturgia: Daniela Simanová, Petra Rovderová

štvrtok 18. august o 18.00 h – Hrad Strečno
HĽADANIE SVETLA
▪ vernisáž výstavy ▪ autorská výstava malieb mladej umelkyne Andrey Hellovej, členky Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri KrKS ▪ organizátor: Považské múzeum v Žiline ▪ partneri výstavy: Žilinský samosprávny kraj a Krajské kultúrne stredisko v Žiline

streda 31. august  o 16 .00 h – web, facebook, youtube KrKS
BUDATÍNSKY HRAD
▪ film ▪ uvádzame v cykle Kultúrne a prírodné zaujímavosti regiónu Horného Považia ▪ kamera, strih, komentár: Miroslav Smatana
 

klubové stretnutia


štvrtok 7., 14., 23., 28. júl o 17.00 h – Makovického dom, Žilina
štvrtok 4., 25. august 2022 o 17.00 h – Makovického dom, Žilina
KLUB AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU HOJANA
▪ hudobno-tanečný nácvik členov Klubu autentického folklóru Hojana ▪ vedie: Lucia Bačkorová

poradne

pondelok 4., 11., 18., 25. júl o 15.00 hod. – Makovického dom, zákutia Žiliny a okolia
pondelok 1., 8., 15., 22., 29. august o 15.00 hod. – zákutia Žiliny a okolia
BYLINKÁRSKA PORADŇA
▪ klubové stretnutie ▪ 1.stretnutie sa uskutoční v priestoroch Makovického domu a neskôr bude bylinkárska poradňa v závislosti od počasia prebiehať z väčšej časti formou vychádzok do prírody ▪ navštívime rôzne zákutia Žiliny a blízkeho okolia ▪ pokúsime sa, aby vás stretnutia okrem poznávania prírody, čo najviac približovali k jej vnímaniu a preciťovaniu ▪ spolu si môžeme vypracovať i viacero vzdelávacích a poznávacích materiálov, následne o všetkom diskutovať ▪ lektorka: Anna Michulková

pondelok 8., 15., 22., 29. august o 14.00 h – Makovického dom, Žilina
HUBÁRSKA PORADŇA
▪ klubové stretnutie ▪ stretnutia pre všetkých vášnivých hubárov, nielen tých skúsených, ale aj úplných začiatočníkov ▪ dlhoročný hubár a lektor poradní vám prezradí tajné miesta aktuálneho výskytu húb a poradí, akým hubám je najlepšie vyhýbať sa ▪ môžete konzultovať aj svoje najnovšie hubárske úlovky ▪ lektor: Miroslav Štípala
 

výstavy

17.6. – 17.7. Poštová 1 – Žilina
AMFO 2022
▪ výstava fotografií z krajského kola súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO

15. júl – 26. august – Makovického dom, Žilina
ORNAMENT
▪ výstava zameraná na ornamenty využívané v tradičnej výtvarnej kultúre najmä vo vidieckom prostredí ▪ KrKS v spolupráci so SNM v Martine ▪ výstava sa koná pri píležitosti MFF Jánošíkove dni v Terchovej ▪ z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj
 

19. august – 20. október – hrad Strečno
HĽADANIE SVETLA
▪ autorská výstava malieb mladej umelkyne Andrey Hellovej 

pripravujeme na september

DESAŤ PRÁVD O FUJARE
▪ 3. ročník výstavy pastierskych hudobných nástrojov