JAZYKOM TANCA – ONLINE SEMINÁR PRE VEDÚCICH SÚBOROV

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva vedúcich folklórnych kolektívov na online vzdelávací seminár k choreografickej súťaži Jazykom tanca, ktorý sa uskutoční prostredníctvom platformy Zoom v pondelok 15.augusta 2022 o 19.00.

Zámerom seminára je priblížiť choreografickú súťaž, objasniť propozície, kritériá hodnotenia a ciele súťaže, a tým prispieť k jednoduchšiemu prístupu k informáciám pre vedúcich súborov.

Lektorkou semináru je Katarína Babčáková, vedúca oddelenia folklóru a folklorizmu z Národného osvetového centra v Bratislave.

Prihlásiť sa je možné na dsimanova@vuczilina.sk