SCÉNOGRAFIA I.

Scénografia nie je architektúra ani dizajn. Trvá v čase ako hudba. Keď ju nájdete postavenú na javisku, je len súborom objektov, ktoré majú dizajn a tvoria architektúru, no je to ako stretnúť herca v šatni. Nestretli ste sa s Hamletom, ale s Danielom. Rovnako ste na javisku nevideli scénografiu, ale dekoráciu. Až v momente, keď začne predstavenie, sa na krátky okamih všetko premení a prehovorí. Som scénograf, ktorý odpustí forme krásu, keď mi miesto nej ponúkne obsah. A vy? Príďte to zistiť. (M. Lošonský)

Krajské kultúrne stredisko v Žiline Vás pozýva na celodenný workshop s Michalom Lošonským z Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave, ktorý sa bude konať v sobotu 17. septembra od 9.00 h v Makovického dome v Žiline (Horný val 20).

Michal Lošonský – architekt, scénograf, pedagóg divadelnej fakulty VŠMU.  V divadelnej sfére sa pohybuje veľmi intenzívne a pôsobí aj ako porotca postupových súťaží neprofesionálneho divadla, ktoré vyhlasuje NOC v Bratislave. V roku 2019 získal ocenenie DIVADELNÉ DOSKY v kategórii najlepšie scénografie.

HARMONOGRAM:

I. blok od 9.00 do 12.00: Čo je to scénografia a ako o nej premýšľam (teoretická časť s praktickými ukážkami z inscenácií na ktorých pracoval lektor – prvé skice, koláže, vizualizácie, výkresy, makety, 3D virtuálne modely)

II. blok od 13.00 do 17.00: Ako si navrhnúť scénografiu (praktická časť v teoretickej rovine, práca individuálne alebo v skupine na témach ktoré prinesú účastníci – hľadanie metódy tvorby vašej scénografie)

Vstup je voľný ale počet účastníkov obmedzený!

Prihlásiť sa môžete do 12.9.2022 na v.valkova@vuczilina.sk alebo na t.č. 0915 787 299.

Organizátor zabezpečuje priestory, lektora, písacie potreby a občerstvenie. Cestovné náklady nepreplácame.

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.