Kurz ZÁKLADY PALIČKOVANEJ ČIPKY

Klub paličkovanej čipky Gracia a Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravujú kurz Základy paličkovanej čipky. Účastníci sa naučia základné technologické postupy paličkovanej čipky, základné väzby a rozlišovanie jednotlivých väzieb a vzorov. Kurzy s garantovaným odborným a individuálnym prístupom budú prebiehať v termíne od októbra do decembra 2022 v priestoroch Makovického domu v Žiline. Lektorkou kurzu bude Katarína Búranová, členka KPČ Gracia. Cena je 60€, počet účastníkov je obmedzený maximálne na 8 osôb.

Záujemci s môžu prihlásiť do 17.9.2022 emailom na  dsimanova@vuczilina.sk alebo telefonicky na 0915787299.