16. ROČNÍK CELOSLOVENSKÉHO STRETNUTIA FUJARISTOV

Už po 16-krát sa uskutoční celoslovenské stretnutie fujaristov, na ktoré všetkých priaznivcov pozýva Krajské kultúrne stredisko v Žiline, a to v termíne od 22. do 25. septembra 2022. Počas 4 festivalových dní sa v rámci podujatia uskutočnia dva samostatné programy.  Štvrtok a piatok sa návštevníci v Čičmanoch budú môcť zúčastniť na tvorivých dielňach zameraných na výrobu a hru na fujaru a píšťalku pod vedením Matúša a Michala Fiľovcov. Tvorivé dielne nesú podtitul Valasi, valasi škoda vašej krásy a rovnomenný názov nesie aj novinka podujatia – program zameraný na pastiersku kultúru, ktorý bude prebiehať v sobotu 24.9.2022 v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. V tomto programe sa predstavia fujaristi zo Slovenska, folklórne kolektívy Váh z Liptovského Mikuláša, Priechoďan z Priechodu, Trombitáši z Lúk pod Makytou, sólisti Michal Fiľo, Ľubomír Párička, Vladimír Homola a bača Florián Šavrtka a hostia z Českej republiky – Cimbálová muzika Kašava s odzemkármi Valašského súboru Kašava spolu so sólisktou Lenkou Mrlinovou. Okrem vystúpení si diváci v skanzene budú môcť pozrieť aj ukážky výroby črpákov a píšťaliek a počas školy tanca si budú môcť preveriť svoju šikovnosť a tanečné zručnosti pod vedením odzemkárov z Kašavy.

Už tradične si však súbežne v sobotu a tiež v nedeľu, 24.-25.9. budú môcť návštevníci rázovitej obce Čičmany vychutnať program v areáli Kaštieľa Čičmany pod názvom Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! Počas sobotného programu na javisku vystúpia fujaristi a gajdoši zo Slovenska, Trombitáši z Chrenovca Brusna, FS Stráne z Važca, Vajčovská trojka a domáca Folklórna skupina Lastovienky z Čičmian. V nedeľu sa rovnako v areáli kaštieľa uskutoční slávnostná krojovaná sv. omša venovaná nositeľom tradícií a fujaristom, ktorí nás nedávno opustili. Poobede na návštevníkov čaká galaprogram, v ktorom sa predstavia opäť fujaristi, Trombitáši z Lúk pod Makytou, Folklórna skupina Čierťaž z Nemeckej, KAF Hojana zo Žiliny a hostia z Českej republiky.

Cieľom oboch programov, Valasi, valasi škoda vašej krásy i Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!, je prezentácia prvkov pastierskej kultúry a priblíženie fujary aj do oblastí, v ktorých až tak nerezonuje.

Autorom oboch programov je Michal Fiľo. Organizátorom podujatia je Krajské kultúrne stredisko v Žiline v spolupráci s Liptovským múzeom, Obcou Čičmany, Kaštieľom Čičmany a obcou Kašava. Program Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane! z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj. Tvorivé dielne a program Valasi, valasi škoda vašej krásy je realizovaný s finančným prispením Európskej únie – Európsky fond regionálneho rozvoja, Spoločne bez hraníc, v rámci programu Interreg V-A SK-CZ a za podpory Žilinského samosprávneho kraja.

Podujatie je súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva.