DRAMA-TVOR 2022

DRAMA – TVOR je druhý ročník krajského festivalu dramatickej tvorivosti zameraného na

súčasnú tvorbu mladých ľudí, píšucich autorov divadelných hier a textov v slovenskom jazyku,

určených výlučne na javiskové spracovanie.

Organizátorom festivalu je Krajské kultúrne stredisko v Žiline v spolupráci s divadelným

združením Art VAMO. Festival podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a

Žilinský samosprávny kraj.

Jednodňový festival sa uskutoční 12. novembra 2022 v Žiline.

Uzávierka prihlasovania a odovzdania prác je 21. október 2022.

Podmienky účasti:

• veková kategória od 10 do 20 rokov

• žiak/študent ZŠ, ZUŠ, SŠ zo Žilinského kraja

• do súťaže sa môže prihlásiť len jednotlivec

• poslať organizátorovi vyplnenú prihlášku

• súčasťou vyplnenej prihlášky je súhlas zákonného zástupcu

• poslať max. 1 divadelnú hru alebo text v slovenskom jazyku v rozsahu minimálne dve

strany A4 s riadkovaním maximálne 1,15 a veľkosťou písmen 12

• prihlášku posielajte poštou alebo elektronicky (odfotenú s podpisom) do 21. októbra 2022

• divadelnú hru alebo text je prihlasovateľ povinný poslať elektronicky (vo Worde) na

emailovú adresu: v.valkova@vuczilina.sk

Organizátor zabezpečuje: priestory, lektorov, občerstvenie a stravu (obed). Cestovné náklady nepreplácame.

Propozície festivalu a prihlášku si môžete stiahnuť tu:

Kontaktné údaje:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Horný val 20, 010 01 Žilina
Mgr. Viktória Válková
E-mail: v.valkova@vuczilina.sk
Tel.č.: +421 041 562 59 56
+421 915 787 299