Scénografia nie je architektúra ani dizajn …

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravilo prvý celodenný scénografický workshop s lektorom Michalom Lošonským (scénograf, architekt a pedagóg divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave), ktorý sa konal v sobotu 17. septembra v Makovického dome v Žiline. Účastníkmi boli pedagógovia ZŠ, ZUŠ; vedúci a členovia divadelných a folklórnych kolektívov, študenti.

Workshop bol rozdelený do dvoch blokov: I. Čo je to scénografia a ako o nej premýšľam – teoretická časť s praktickými ukážkami z inscenácií na ktorých pracoval lektor (prvé skice, koláže, vizualizácie, výkresy, makety, 3D virtuálne modely), II. Ako si navrhnúť scénografiu – praktická časť v teoretickej rovine, práca v skupine na témy, ktoré priniesli účastníci (hľadanie metódy tvorby ich scénografie).

Druhé stretnutie sa uskutoční 15. októbra od 9.00 do 17.00 h. V prípade záujmu sa prihláste na v.valkova@vuczilina.sk alebo na t.č.

Workshop podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.