Z NAŠEJ PALETY

Krajské kultúrne stredisko v Žiline vás pozýva na vernisáž výstavy prác členov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri KrKS, ktorá sa bude konať v utorok 4. septembra 2022 o 16.30 hod. v Makovického dome v Žiline. Na októbrovej výstave Z našej palety predstavia výtvarníci pracujúci pod vedením akad. mal. Stana Lajdu svoju celoročnú tvorbu zameranú prevažne na maľbu, kresbu, grafiku a priestorové objekty. Výstava bude sprístupnená do 27. októbra 2022 počas pracovných dní od 8.00 do 16.00 hod. (Po dohode so zamestnancami KrKS v Žiline aj v inom ako uvedenom čase.) Tešíme sa na vašu návštevu.