V Makovického dome súťažili mladí moderátori z regiónu Turiec a Horné Považie

V rámci aktuálneho ročníka regionálneho kola súťaže Sárova Bystrica sa na pôde Krajského kultúrneho strediska v Žiline predstavilo osem súťažiacich v I. kategórii (15 – 18 rokov), II. kategória (19 – 25 rokov) ostala v tomto kole neobsadená.

Súťaž mladých moderátorov a redaktorov sa po dvoch rokoch a COVID-om nútenom presune do online priestoru opäť mohla konať prezenčne. Tento fakt organizátori aj súťažiaci privítali. Nepriaznivé dopady pandémie sa však stále prejavujú na nízkom počte podaných prihlášok.

Tento rok mala odborná porota možnosť hodnotiť 7 dievčat a jedného chlapca – študentov stredných škôl zo Žiliny, Sučian a Turčianskych Teplíc.

Trojčlenná porota ocenila úsilie, ktoré súťažiaci do prípravy svojich príspevkov vložili. Členovia poroty aj jednotlivo vyzdvihli kvality, poukázali na nedostatky, upozornili na prípadné chyby vo výslovnosti, či dodržovaní pravidiel spisovného jazyka. Hodnotiacimi kritériami boli aj osobnostné danosti súťažiaceho – celkový prejav, jeho presvedčivosť, miera temperamentu, bezprostrednosť, schopnosť reagovať na nečakane vzniknutú situáciu (napr. pri rozhovore), kreativita pri zostavovaní príspevkov.

Podstatným výstupom poroty však bola pozitívna motivácia, ktorou sa snažila usmerniť účastníkov súťaže v ich ďalšom snažení – bez ohľadu na ich postup do vyšších kôl súťaže.

Piata disciplína, ktorú prinieslo práve covidové obdobie, preverila nielen talent a dispozíciu súťažiacich, ale aj ich schopnosti pracovať s technickými prostriedkami a v súlade so zásadami tvorby kvalitnej a hodnotnej reportáže.

Odborná porota v zložení Lucia Langová, Andrea Miková a Tibor Kubička rozhodla o udelení:

1. miesta s postupom na krajské kolo pre Magdalenu Rošťák (Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany)

2. miesta s odporúčaním na postup pre Dašu Vrabčekovú (SOŠP Turčianske Teplice)

3. miesta s odporúčaním na postup pre Sofiu Valušiakovú (Gymnázium sv. Františka z Assisi ZA)

Mgr. art. Tibor Kubička, predseda poroty

Sárova Bystrica je pamiatkou na hlásateľa slobodného vysielača – prof. Ladislava Sáru. V jej začiatkoch išlo o súťaž hlásateľov, no postupne sa táto súťaž prispôsobila vývoju médií. Vyhlasovateľom súťaže a organizátorom celoslovenského kola je Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici.