Program KrKS v Žiline – november 2022

Myšlienka mesiaca: „V živote ženy poznáme sedem období: batoľa, dievčatko, slečna, mladá žena, mladá žena, mladá žena, mladá žena.“

streda 2. november o 16.30 h – Makovického dom, Žilina
NOVEMBER – MESIAC FOTOGRAFIE
▪ vernisáž výstavy fotografií členov Fotoklubu OBZOR pri príležitosti mesiaca fotografie ▪ kontakt KrKS: Petra Rovderová

štvrtok 3. november o 10.00 h – KC Hoffmann, Žilina
SÁROVA BYSTRICA
▪ krajské kolo súťaže mladých moderátorov a redaktorov ▪ kontakt KrKS: Petra Rovderová

štvrtok 3. november o 17.00 h – Hruštiny 23, Žilina
CampART
▪ umelecký kemp pre deti z Ukrajiny ▪ výtvarné a remeselné dielne ▪ v spolupráci s Camp Žilina ▪ projekt je spolufinancovaný mestom Žilina ▪ dramaturgia: Daniela Simanová, Petra Rovderová

pondelok 7. november o  18.00  – Makovického dom, Žilina/aplikácia ZOOM
TVORIVÉ PÍSANIE
▪ tvorivé literárne dielne ▪ lektor: pisateľ a moderný učiteľ Marek Matuška ▪ na dielne sa môžete prihlásiť aj online ▪ kontakt: v.valkova@vuczilina.sk ▪ dramaturgia: Viktória Válková

utorok 8. november o 9.00 h – Gymnázium Hlinská 29, Žilina
SYMPÓZIUM O NÁDEJI – UMENIE ŽIŤ VII.
▪ prednášky, diskusie a besedy v rámci tretieho ročníka Sympózia o nádeji 2022 ▪ téma: AKO SA NESTAŤ OBEŤOU NÁSILNÉHO TRESTNÉHO ČINU ▪ hosť: Matej Snopko, televízny komentátor, spisovateľ a bývalý kriminalistický konzultant ▪ z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj ▪ dramaturgia: Miroslav Smatana, Natália Vašková

sobota 12. november o 9.00 h – Makovického dom, Žilina
DRAMA-TVOR
▪ krajský festival dramatickej tvorivosti ▪ zameraný na mladých pisateľov dramatických textov určených pre divadelné spracovanie ▪ lektori: Andrej Opálený a Vladimír Mores ▪ v spolupráci s divadelným združením ArtVAMO ▪ festival podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj ▪ dramaturgia: Viktória Válková

sobota 19. november o 8.30 h – Makovického dom, Žilina
TVORIVÉ DIELNE Klubu paličkovanej čipky Gracia
▪ tvorivé dielne s členkami Klubu paličkovanej čipky Gracia ▪ vedie: Helena Janotová ▪ kontakt KrKS: Daniela Simanová

nedeľa 20. november o 20.00 h – web, facebook, youtube, Spotify, Anchor
KULTUR X – Z ÉTERU
▪ podcast ▪ priblížime súťaž mladých moderátorov a redaktorov Sárova Bystrica ▪ ako sa správne pripraviť na moderovanie? ▪ ako pracovať s hovoreným slovom vo vysielaní? ▪ rozhovor s víťazom krajského kola súťaže, ktorý si v druhej polovici nahrávania vymení rolu s našim moderátorom Normanom Šárom ▪ KrKS v Žiline v spolupráci s KC Hoffmann ▪ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a ŽSK ▪ dramaturgia: Daniela Simanová, Natália Vašková

utorok 22. november o 10.00 hod. – online cez MS Teams
WORKSHOP O CROWDFUNDINGU
▪ crowdfunding je spôsob získavania kapitálu pre nové projekty ▪ workshop realizujeme v spolupráci s crowdfundingovou platformou StartLab, ktorá pomáha financovať verejnoprospešné projekty z rôznych oblastí (kultúra, literatúra, ľudské práva, vzdelávanie, ekológia, lokálny rozvoj) ▪ cieľom workshopu je záujemcom odovzdať know-how a všetko, čo potrebujú k vytvoreniu vlastnej úspešnej crowdfundingovej kampane ▪ lektor: Zuzana Zaťovič ▪ workshop je bezplatný ▪ prihlasovanie na: https://lnk.sk/ele5 ▪ viac info na: nvaskova@vuczilina.sk ▪ dramaturgia: Natália Vašková

streda 23. november o 15.00 h – web, facebook KrKS
TVORIVÝ PODVEČER – DRÔTENÝ ANJELIK
▪ virtuálny workshop ▪ dekorácia ▪ budeme potrebovať: drôt, kliešte, korálky ▪ lektorka: Katarína Krasňanová ▪ kontakt KrKS: Katarína Skupinová Kalistová

streda 23. november o 16.30 h – Makovického dom, Žilina
JÚLSKE ALPY – jazerá, vodopády a vrcholy Slovinska
▪ cestovateľská prednáška ▪ hosť: Fero Lonc – cestovateľ, fotograf ▪ uvádzame v spolupráci s cestovateľským klubom Terra Incognita ▪ dramaturgia:  Miroslav Smatana, Peter Čaplický ▪ podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj

štvrtok 24. november o 17.00 hod. – Hruštiny 23, Žilina
CampART
▪ umelecký kemp pre deti z Ukrajiny ▪ výtvarné a remeselné dielne ▪ v spolupráci s Camp Žilina ▪ projekt je spolufinancovaný mestom Žilina ▪ dramaturgia: Daniela Simanová, Petra Rovderová

piatok 25. november o 9.00 h – Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline
TAKTO SA PÍSALI DEJINY DEMOKRACIE…
▪ prednáška pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu (Medzinárodný deň študentstva) ▪ Nežná revolúcia v roku 1989 predstavuje jednu z najvýznamnejších udalostí v našich novodobých dejinách ▪ čo jej predchádzalo? ▪ ako prebiehala? ▪ je sloboda dôležitá? ▪ so študentmi si pripomenieme najdôležitejšie momenty 17. novembra ▪ podujatie organizované pre školy ▪ lektor: Peter Cabadaj ▪ dramaturgia: Natália Vašková

sobota 26. november o 14.00 h – Makovického dom, Žilina
TAKÁ BOLA OBYČAJ IV. – SVADBA
▪ praktický vzdelávací seminár ▪ svadobné obyčaje v tradičnej kultúre Slovenska so zameraním na Žilinský kraj ▪ svadobné piesne, svadobné tanečné hry ▪ lektorky: Margita Jágerová, ÚMKTKE – odd. folkloristiky, UKF Nitra; Andrea Jágerová, CTK v Detve ▪ organizátor: KAF Hojana v spolupráci s KrkS v Žiline ▪ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ▪ prihlášky: ahoj@hojana.sk, do 20.11.2022 ▪ kontakt KrKS: Daniela Simanová

 KLUBOVÉ STRETNUTIA

štvrtok 3., 10., 24.  november 2022 o 17.00 h – Makovického dom, Žilina
KLUB AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU HOJANA
▪ hudobno-tanečný nácvik členov Klubu autentického folklóru Hojana ▪ vedie: Lucia Bačkorová ▪ kontakt KrKS: Daniela Simanová

utorok 8., 15., 22., 29. november o 14.00 h – Makovického dom, Žilina
SENIOR COUNTRY KLUB RUTY-ŠUTY
▪ tanečný nácvik ▪ lektor: Marián Pecko ▪ kontakt KrKS: Viktória Válková

pondelok 7. a 21. november o 16.30 h – Makovického dom, Žilina
FOTOKLUB OBZOR
▪ tvorivé stretnutie členov Fotoklubu Obzor ▪ vedie: Ľubomír Lošonský, Milan Veliký ▪ kontakt KrKS: Petra Rovderová

utorok 8. november o 15.00 h – Makovického dom, Žilina
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY GRACIA
▪ tvorivé stretnutie členiek KPČ Gracia ▪ vedie: Helena Janotová ▪ kontakt KrKS: Daniela Simanová

utorok 8. november o 16.00 h – Makovického dom, Žilina
KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
▪ tvorivé stretnutie členov klubu ▪ vedie: Stano Lajda ▪ kontakt KrKS: Petra Rovderová

piatok 11. november o 17.00 h – Makovického dom, Žilina
LITERÁRNY KLUB SILANS
▪ stretnutie členov klubu ▪ vedie: Marek Repčík ▪ kontakt KrKS: Viktória Válková

 VÝSTAVY

3. – 18. november  – Makovického dom, Žilina
NOVEMBER – MESIAC FOTOGRAFIE
▪ výstava fotografií členov Fotoklubu OBZOR pri príležitosti mesiaca fotografie ▪ kontakt KrKS: Petra Rovderová

15. november – 4. január  – Sobášny palác v Bytči
KRAJINA PLNÁ TICHA A POKOJA
▪ výstava výtvarníkov Vladimíra Mičienku a Petronely Vlhovej ▪ nevšedné krajinomaľby plné farieb a svetla ▪ hlavný organizátor: Považské múzeum v Žiline a Žilinský samosprávny kraj ▪ spoluorganizátor: Krajské kultúrne stredisko v Žiline ▪ kontakt KrKS: Petra Rovderová

 PRIPRAVUJEME NA DECEMBER

ČAS VIANOČNÝ

▪ predajná výstava remeselných výrobkov s vianočnou tematikou

DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA
▪ celoslovenská literárna súťaž pre deti