Súťaž mladých moderátorov Sárova Bystrica

Vo štvrtok 3. novembra 2022 pripravilo Krajské kultúrne stredisko v Žiline súťaž Sárova Bystrica. V rámci krajského kola súťaže sa v priestoroch Kultúrneho centra Hoffmann v Žiline predstavilo dvanásť súťažiacich v prvej kategórii (15 – 18 rokov) a dve súťažiace v druhej
kategórii (19 – 25 rokov). Súťaž mladých moderátorov a redaktorov sa po COVID-om nútenom presune do online priestoru mohla po dvoch rokoch konať opäť prezenčne. Súťažilo sa v piatich disciplínach: spravodajstvo, reklama, rozhovor, relácia a reportáž. V prvej disciplíne sa každý súťažiaci predstavil čítaním spravodajstva. Druhá disciplína niekedy vnáša do súťaže trocha vtipu a odľahčenia. Reklama však nemusí byť nutne vtipná. Ide hlavne o schopnosť súťažiaceho interpretovať reklamný text. V tretej disciplíne sa súťažiaci
predstavili ako moderátori vlastnej relácie, či už televíznej alebo rozhlasovej. Štvrtá disciplína preverila schopnosť a flexibilitu moderátorov vyťažiť z rozhovoru zaujímavé informácie. Posledná disciplína – reportáž, ktorú prinieslo práve covidové obdobie, preverila talent súťažiacich nielen v moderovaní, ale aj v ich kreativite priniesť zaujímavé informácie zo svojho okolia, či schopnosť pracovať s technickými prostriedkami. Súťažiaci si reportáž spracovali doma ako video záznam, ktorý bol prezentovaný počas súťaže na obrazovke. Odborná porota v zložení Lucia Langová, moderátorka, Andrea Miková, redaktorka TV JOJ, a Marian Lechan, redaktor TV Markíza rozhodla o udelení ocenení:

I. kategória:

1.miesto: Matúš Máca, Gymnázium Kysucké Nové Mesto

2.miesto: Magdalena Rošťák, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany

3.miesto: Daniela Pikalová, Gymnázium Ul. Hradná, Liptovský Hrádok


Čestné uznanie: Daša Vrabčeková, SOŠP Turčianske Teplice


II. kategória:

1.miesto: Juliána Lubušká, Gymnázium bilingválne, T. Ružičku, Žilina

2.miesto: Ivana Rechtoríková, Čadca


Do celoslovenského kola postupujú súťažiaci z prvého miesta MATÚŠ MÁCA z Gymnázia
Kysucké Nové Mesto (I. kategória) a JULIÁNA LUBUŠKÁ z Gymnázia bilingválneho T. Ružičku
v Žiline (II. kategória). Porota odporučila na postup do celoštátneho finále aj súťažiacu
z druhého miesta MAGDALENU ROŠŤÁK z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch.
Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoštátnom finále 24. a 25. novembra 2022
v Banskej Bystrici.


Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.