DRAMA-TVOR

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v spolupráci s divadelným združením ArtVAMO  pripravilo druhý ročník krajského festivalu dramatickej tvorivosti DRAMA – TVOR, ktorý je zameraný na súčasnú tvorbu mladých ľudí, píšucich autorov divadelných hier a textov v slovenskom jazyku, určených výlučne na javiskové spracovanie. Festival sa uskutočnil v sobotu 12. novembra 2022 v Makovického dome v Žiline. Účastníci festivalu sa predstavili so svojim literárnym textom, s ktorým ďalej pracovali a pokúsili sa ho stvárniť v priestore. Počas workshopov sa prostredníctvom tvorivých cvičení venovali tvorbe monológov a dialógov,  hľadali inšpirácie v priestore, podporovali svoju fantáziu a rozvíjali doterajšie literárne schopnosti.

Lektormi workshopov boli pedagógovia, autori a režiséri divadelných hier: Andrej Opálený a Vladimír Mores zo Žiliny.

Na festivale boli ocenené najlepšie dramatické texty. V skupine 10 – 13 rokov: Lea Kapustová – Grétka v škole a Nina Holeštiaková – Iba hra.V skupine 14 – 17 rokov: Alžbeta Anna Sedliaková – Tichá noc a Sára Bullová – Orfeus a Eurydika.

Z festivalu bude zostavený zborník, ktorého súčasťou budú prihlásené literárne texty. Zborník bude dostupný v priestoroch KrKS v Žiline za cenu 1 euro.

Festival podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.