TAKTO SA PÍSALI DEJINY DEMOKRACIE…

TAKTO SA PÍSALI DEJINY DEMOKRACIE…

Už samotný názov prednášky bol pre študentov nápovedou, že sloboda bude kľúčovým slovom celého podujatia. Dnes žijeme v demokratickom štáte. Kedysi však boli hranice verejnej slobody dané a neprekračovali sa. Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo prednášku, ktorej cieľom bolo pripomenúť si Deň boja za slobodu a demokraciu.

Ako vnímali toto obdobie vaši rodičia alebo starí rodičia? Rozprávajú sa s vami o udalostiach spojených s novembrom 1989? Viete prečo je Nežná revolúcia nazývaná nežnou? Aj takto sa prednášajúci historik Peter Cabadaj pýtal stredoškolského publika.

Možnosť vrátiť sa do Novembra ´89 a priblížiť sa k najvýznamnejším udalostiam našich novodobých dejín mali študenti aj prostredníctvom krátkej reportážnej snímky VLAK NEŽNEJ REVOLÚCIE – BRATISLAVA – KOŠICE, ktorého premietanie bolo súčasťou podujatia.

Prednáška sa konala 15. novembra 2022 na Hotelovej akadémii a Gymnáziu Veľká Okružná v Žiline. So študentmi Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline sme stretli ešte 25. novembra 2022.

Študenti dostali priestor aj na otázky. Pýtali sa na obdobie súvisiace s bývalým režimom, zaujímala ich sloboda prejavu. V závere diskutovali aj na tému porovnania obdobia spred viac ako tridsiatich rokov so súčasnosťou.

Prednášku pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.