TVORIVÉ DIELNE PRE DETI Z UKRAJINY

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravilo v mesiacoch jún až november 2022 tvorivé dielne pre deti z Ukrajiny, ktoré našli dočasné útočisko pred vojnou v Žiline. Cieľom projektu s podnázvom CampART bolo predovšetkým odbúrať stres deťom, ktoré boli nútené opustiť svoje domovy, rozvíjať ich zručnosti, kreativitu a tvorivosť. Stretnutia prebiehali každý druhý štvrtok v Centre pomoci pre občanov Ukrajiny v Žiline – Hruštinách. Deti sa počas stretnutí naučili vzájomne pracovať a fungovať v kolektíve. Vďaka siedmim lektorom Dagmar Gašpierikovej, Zuzane Oboňovej, Jarmile Marčišovej, Lenke Bučkovej, Kataríne Jančaříkovej, Janke Mimrovej Dorčíkovej a Pavlovi Badurovi si deti osvojili rôzne techniky výtvarných prác a remesiel.

„Myslím, že dielničky mali prínos nielen pre deti, ale aj pre lektorov. Strávili sme spolu veľa kreatívnych a pekných chvíľ. Od prvého náhodného rozfúkavania tušu, abstraktného maľovania na tričká, papierových koláží, spoločnej výtvarnej práce, až po náročnú grafickú techniku – linoryt. Najkrajším momentom pre deti bolo, keď po dlhom rytí videli svoj prvý výtlačok na papieri. Stalo sa aj pár milých príhod, napríklad keď jeden chlapec videl svoj výsledok tlače grafiky, začal od radosti výskať, chytil svoj výtvor, vybehol z dielne a už sa nevrátil. Alebo keď najmenšie dievčatko zo skupiny robilo najväčšieho zajaca. Najskôr som myslela, že to nemôže stihnúť, no kreatívne sme to spoločne nakoniec zvládlli,“ zhodnotila svoje dojmy lektorka Jarmila.

Pozitívne hodnotí spoločné tvorenie aj lektorka Zuzka: „Bolo to celkom náročné, hlavne pre zmiešanie vekových kategórii a k tomu jazyková bariéra. Ale zvládli sme to, vždy bolo zopár pekných výrobkov, z ktorých mali deti úprimnú radosť. Dokonca som od jedného dievčatka dostala vrúcne objatie a to ma dojalo. Bolo fajn, keď sa zapojili aj matky. Pomohli deťom a keď sme robili šperky, tak si ich tiež vyrobili pre seba.“

Tvorivé dielne boli nastavené tak, aby si každé dieťa na konci série odnieslo svoj výrobok alebo obrázok. Počas stretnutí vzniklo množstvo výtvarných prác či výrobkov z plste a drôtu. Za spoluprácu pri príprave projektu ďakujeme koordinátorke Camp Žilina Lenke Matúsovej Krivošovej. Projekt bol spolufinancovaný mestom Žilina.