SYMPÓZIUM O NÁDEJI – UMENIE ŽIŤ 2022

SYMPÓZIUM O NÁDEJI – UMENIE ŽIŤ 2022

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo aj tento rok cyklus prednášok, diskusií a besied pre verejnosť aj stredné školy. Tretí ročník sympózia, sa tak ako predošlé ročníky, niesol v znamení poznávania seba i druhých. Zvládať žiť svoje životy je občas naozaj veľké umenie avšak pevné vzťahové väzby, ľudskosť, súcit a láska môžu byť tým pravým kľúčom k tomu, ako dobre žiť.

S pozvanými odborníkmi sme sa počas ôsmich mesiacov rozprávali na témy spoločenské, psychologické či témy z oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti. Hovorili sme aj o ochrane duševného zdravia a ľudských práv, o zdraví a životnom štýle, o vytváraní vzťahov, sebarozvoji, ale nezabudli sme ani na kultúru a dôležitosť jej fungovania.

Pri prvej marcovej besede s názvom 20 rokov spoločne hľadáme cesty sme sa stretli so psychologičkou, zakladateľkou Nadácie Krajina harmónie a držiteľkou ocenenia Biela vrana Soňou Holúbkovou. Práci s ľuďmi s hendikepom sa venuje už tridsať rokov. Každý z nich je jedinečný a nielen diagnózou. Dôležité je prijať inakosť, vysvetlila. So psychologičkou Veronikou Urbaníkovou diskutovali na tému tvorby inkluzívneho prostredia, ktoré by dnes už malo byť neodmysliteľnou súčasťou školských zariadení. Inkluzívne vzdelávanie má viesť k plnému rozvoju osobnosti každého dieťaťa bez výnimky. Besedu viedla Jana Randa, poradkyňa a lektorka v Centre inkluzívneho vzdelávania – Inklucentrum.

V apríli prijali naše pozvanie Olha Diedova a Kostiantyn Denhub. Beseda Ľudia ľudom s podtitulom Kde sú naše hranice bola ťažkým pripomenutím si súčasnej situácie u našich susedov. Psychologička z ukrajinskej Buče, ktorá našla dočasné útočisko práve v Žiline, sa rozhodla poskytovať poradenstvo tu, kým sa bude môcť vrátiť do svojej krajiny. Kostiantyn, koordinátor v CAMPe Žilina sa zmienil o integrácii ukrajinských utečencov do spoločnosti a vyzdvihol súdržnosť všetkých slovenských dobrovoľníkov. Ľudia v pomoci ľuďom našťastie nepoznajú hranice.

Pokračovali sme tiež veľmi aktuálnou témou, a to s prednáškou Cesta do študentovej duše alebo ako dostať študenta do školy. Online hodiny a vyučovanie v domácom prostredí sa skončilo, žiaci sa opäť dostali do školských lavíc. Lektorka prednášky Alexandra Hučeková sa porozprávala so študentmi dvoch žilinských stredných škôl o systematickom a efektívnom riešení úloh, a aj motivácii ako základe aktivity žiaka. Za nové, inovatívne spôsoby učenia na Gymnáziu Varšavská cesta v Žiline získala v roku 2021 ocenenie Učiteľ Slovenska.

Po letnej prázdninovej prestávke nás čakala ďalšia prednáška s názvom Lesk a bieda v závislosti. Látkové závislosti neohrozujú len zdravie človeka, majú negatívny dopad i na jeho duševné zdravie. Ali Káli, zakladateľ A-klubu a prevádzkovateľ linky pomoci pre tých, ktorí chcú skoncovať s alkoholom poukázal cez osobnú skúsenosť na včasnú diagnostiku rozvoja alkoholovej závislosti. Príbeh bývalého alkoholika, dnes už vyliečeného abstinenta, priblížil študentom dôležitosť informovanosti a prevencie.

Októbrová prednáška Integrálne zdravie bola na tému psychosomatiky. Vplyv psychosomatických ťažkostí na naše zdravie priblížil Tomáš Rusňák, tréner a health coach. Porozprával o prejavoch bolesti, ich správnom rozlíšení ale najmä ich predchádzaniu. Pripomenul tiež, že správne držanie tela a zdravý životný štýl môže byť jedným z najdôležitejších krokov k tomu, ako predchádzať týmto problémom.

Ako sa nestať obeťou násilného trestného činu. Tak znel názov v poradí siedmej prednášky v rámci Sympózia 2022. Bývalý kriminalistický konzultant a televízny komentátor Matej Snopko sa rozprával na túto tému so študentmi Gymnázia Hlinská v Žiline. Spoločnosť by mala tvoriť bezpečné miesto pre všetkých. Obeťou násilia sa však môže stať ktokoľvek. Čo môže urobiť každý z nás pre svoju bezpečnosť? Diskusia o stúpajúcej kriminalite, ale aj o ochrane obetí trestných činov a ochrane ľudských práv priniesla študentom nové informácie z oblasti kriminológie a psychologických vied.

Ako objaviť a využiť zdroje v človeku? Ako odkryť zdroje ukryté vo vzťahoch? Na prednáške s názvom Tvorba komunít a vzťahov s podtitulom O nádeji a zdravom prežití na zemi sa stredoškolské publikum dozvedelo nielen o význame zdravých vzťahov. Kľúčom k úspechu vytvorenia silnej komunity sú jednoznačné, ale častokrát nie tak jednoduché úkony. Naučiť sa komunikovať, lepšie počúvať a byť viac “prítomní” nie je také ľahké, ako sa zdá. Problematiku opísal facilitátor a odborník s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti sebarozvoja a tímovej práce, Karol Herian.

Poslednú, decembrovú prednášku tohto roku sme venovali kultúre a umeniu. Kultúre a umení, ktoré každý z nás potrebuje. Marek Adamov, jeden zo zakladateľov kultúrnych priestorov Stanica Žilina – Záriečie a Nová synagóga v Žiline sa v priebehu pandemickej dovolenky v roku 2021 rozhodol vydať na cyklopotulky naprieč slovenskými kultúrnymi centrami. Svoje presuny poctivo mapoval a sociálne siete sa stali jeho verejným denníkom i galériou. Tento “výlet” a zápisky z neho sa nakoniec dostali aj na papier. Po roku od vydania knihy s názvom CykloKulTúra nám prišiel porozprávať, prečo sa pýtal na začiatky, pandemické fungovanie a ambície kultúrnych centier. Moderovanú diskusiu viedol riaditeľ Krajského kultúrneho strediska v Žiline Peter Ničík a záverečný program Sympózia 2022 spestril basgitarista Rodion Sun Lion.

Veríme, že sa nám Sympózium o nádeji plné ľudských aj odborných hodnôt podarilo a tieto inšpiratívne podujatia budeme môcť realizovať naďalej aj v roku 2023.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.