BLIŽŠIE K UMELECKÉMU PREDNESU

Workshop pre pedagógov, tvorcov a hodnotiteľov umeleckého prednesu.

Organizátor: Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Termín a miesto: 8.2.2023, od 9.00 do 16.00 h, Makovického dom v Žiline

Lektorka: Mgr. art. Renáta Jurčová (Národné osvetové centrum v Bratislave)

Účastnícky poplatok: 5 eur (platba na mieste v hotovosti)

Na workshop je potrebné prihlásiť sa vopred!

Kontaktná osoba: Mgr. Viktória Válková, v.valkova@vuczilina.sk, t.č. +421 915 787 299

Workshop podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

Účastníci vzdelávania budú prechádzať jednotlivými fázami vzniku umeleckého prednesu od výberu textu, cez interpretáciu až k realizácii umeleckého prednesu a možnosti využitia prostriedkov umeleckého prednesu.

Seminár bude obsahovať úvod do problematiky umeleckého prednesu, inšpiráciu, ako a kde hľadať vhodný text pre recitátora od detí až po dospelého interpreta a praktické využitie slovných a mimoslovných prostriedkov v prednese ako súčiastky výpovede recitátora. Súčasťou seminára budú aj ukážky jednotlivých prednesov úspešných na celoštátnej súťaži Hviezdoslavov Kubín.

Z účastníkov vzdelávacích workshopov vyberáme členov poroty do okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Lektorka: Mgr. art. Renata Jurčová –  režisérka, tvorkyňa divadla poézie, lektorka umeleckého prednesu, metodička NOC pre umelecký prednes a divadlo poézie. Svoje mnohoročné skúsenosti pri príprave recitátorov sa snaží zúročiť a odovzdávať v tvorivých recitačných dielňach na celom Slovensku.

Vyštudovala hudobno – dramatické umenie na Strednej umeleckej škole v Košiciach, dramaturgiu a dramatickú tvorbu na divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Založila občianske združenie Tri bodky na ceste v Leviciach, ktoré sa venuje prímárne vzniku a uvádzaniu vlastnej divadelnej tvorby ale organizuje aj poetické večery či livestreamy Na ceste za poéziou.

Časový harmonogram:

9.00 – 12.00   prvý blok práce

12.00 – 13.00 obedná prestávka (vo vlastnej réžii)

13.00 – 16.00  druhý blok práce

Počas seminára bude pre účastníkov zabezpečené občerstvenie. Potvrdenie o účasti dostanú účastníci na mieste.

Tešíme sa na vás!