DIVADELNÁ ŽILINA 2023 – vyhlásená!

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravuje regionálne kolo postupových súťaží detskej dramatickej tvorivosti, divadla mladých a divadla dospelých pod názvom Divadelná Žilina, ktoré sa bude konať 6. a 7. marca 2023 v Bábkovom divadle Žilina.

Vyhlasovateľ a garant: Národné osvetové centrum v Bratislave
Organizátor regionálneho kola: Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Termín: 6. – 7. marec 2023
Uzávierka prihlasovania: do 22. februára 2023 !
Miesto: Bábkové divadlo, Žilina
Kontakt: Mgr. Viktória Válková, mail: v.valkova@vuczilina.sk , t.č. 0902 277 304


Regionálne kolo zahŕňa 3 postupové súťaže. Prihlasovanie prebieha cez elektronický systém a pri prihlasovaní si vyberáte najprv súťaž, do ktorej sa chcete prihlásiť a následne názov regionálneho kola (v našom prípade Divadelná Žilina).


Súťaže:
Zlatá priadka (detská dramatická tvorivosť) – deti do 15 rokov (bez kategórií)
https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie


FEDIM (divadlo mladých) – od 15 do 26 rokov (bez kategórií)
https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie


BÉLOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ (divadlo dospelých) – dospelí (2 kategórie)
https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie
Súťažné kategórie:
I. Prúdy súčasného divadla Moderné a experimentálne inscenačné postupy v oblasti réžie, dramaturgie, scénografie, hudby a herectva
II. Prúdy tradičného divadla Klasická a tradičná divadelná tvorba (textové predlohy
interpretované klasickým a tradičným inscenačným postupom). Klasické inscenačné postupy a divadlo nadväzujúce na ochotnícku tradíciu a inscenačné dedičstvo

Propozície súťaží si môžete stiahnuť tu: