ENIKI BENIKI

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravuje 29. ročník regionálneho kola postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov Eniki beniki. Vyhlasovateľom a garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Termín: 18. marec 2023
Miesto: Konzervatórium, Žilina
Uzávierka prihlasovania: do 22. februára 2023 !
Prihlasovanie: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie

Víťazi postúpia do krajského kola súťažnej prehliadky, ktorá sa uskutoční dňa 16. apríla 2023 v Dome odborov Žilina.

Kontakt:
Mgr. Katarína Skupinová Kalistová
kkalistova@vuczilina.sk
041/562 59 56, 0915 787 299

Propozície súťaže si môžete stiahnuť tu: