TRAGÉDIA ŽIDOV NEOBIŠLA ANI ŽILINU – ORGANIZAČNÁ ZMENA

TRAGÉDIA ŽIDOV NEOBIŠLA ANI ŽILINU – ORGANIZAČNÁ ZMENA

Posledný januárový týždeň si spolu so študentmi stredných škôl pripomenieme Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Lektor Peter Cabadaj sa v rámci prednášky vráti do obdobia 2. svetovej vojny a priblíži udalosti spojené s plánovaným a systematickým vyvražďovaním židovskej rasy. Budeme hovoriť o antisemitizme v spojitosti s vtedajším nacistickým Nemeckom, vysvetlíme si, čo znamenalo tzv. konečné riešenie židovskej otázky. Na mieste, kde bolo v roku 1942 zriadené najväčšie zberné stredisko pre deportáciu Židov na Slovensku, dnes stojí pamätník nazvaný Cesta bez návratu. Aj o tom si povieme viac. Súčasťou podujatia bude tiež premietanie dokumentárneho filmu Mareka Šulíka – Cesta Magdalény Robinsonovej, ktorý je priamou výpoveďou obete vojnových zločinov a holokaustu.

Prednášky sa budú konať počas mesiaca január 2023 na troch žilinských stredných školách.

utorok 24.1. od 8.00 hod. – Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline

streda 25.1. od 9.45 hod. – Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina

štvrtok 26.1. od 12.45 hod. – Gymnázium bilingválne T. Ružičku 3, Žilina

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.