Program KrKS v Žiline – február 2023

Myšlienka mesiaca: „Na vyčistenie emocionálnych rán niet inej cesty ako odpustenie.“

štvrtok 2. február o 16.30 h – Krajská knižnica v Žiline
AMFO 2023
▪ vernisáž ▪ výstava z regionálneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby ▪ rozborový seminár s členmi odbornej poroty Helou Šiškovou a Rudom Lendelom o 15.30 h ▪ dramaturgia: Petra Rovderová ▪ hudobný hosť: Peter Kulich ▪ v spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline

pondelok 6. február o 17.00 h – SOHO1 Gallery, Martina Rázusa, Žilina
MÍĽNIKY JAZZOVEJ LITERATÚRY – IGOR WASSERBERGER A ZUZANA MINÁČOVÁ
▪ vernisáž výstavy artefaktov muzikológa, jazzového publicistu a dramaturga Igora Wasserbergera – Míľniky jazzovej literatúry a fotografií Zuzany Mináčovej ▪ kurátor: Peter Motyčka ▪ sprievodný hudobný program – jazzové impresie: Gotická Záhrada, Emma Putišková, gitara, Eunika Blizmanová, saxofón, Laura Ďuricová, spev ▪ filmový dokument Mináčová – Wasserberger: Petra Rovderová ▪ supervízor SOHO1 Gallery : Ivan Köhler ▪ organizátor: SOHO1 Gallery, Žilina v spolupráci s KrKS v Žiline

utorok 7. február o 16.30 h – Makovického dom v Žiline
TAJOMNÁ REČ SNOV
▪ rozprávanie o snoch ▪ sú tu s nami odjakživa ▪ zažívame v nich radosť, niekedy sa bojíme, zdajú sa nám čudné ▪ poznáme ich z biblických textov, antickej medicíny ale aj modernej vedy ▪ niekto si ich pamätá, niekto zapisuje, niekomu môžu zmeniť život ▪ majú svoj vlastný jazyk, čas a priestor ▪ lietame v nich, navštevujeme rôzne mestá, stretávame známych aj neznámych ľudí ▪ tretinu života prespíme a presnívame ▪ naše nevedomie s nami komunikuje, či sa nám to páči alebo nie ▪ hosť: Martin Barčík, kulturológ ▪ dramaturgia: Natália Vašková

streda 8. február o 9.00 h – Makovického dom v Žiline
BLIŽŠIE K UMELECKÉMU PREDNESU
▪ workshop pre pedagógov, tvorcov a hodnotiteľov umeleckého prednesu ▪ lektorka:Renata Jurčová, režisérka, tvorkyňa divadla poézie, lektorka umeleckého prednesu, metodička NOC pre umelecký prednes a divadlo poézie ▪ účastnícky poplatok: 5 eur ▪ prihlásiť sa môžete na: v.valkova@vuczilina.sk ▪ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj ▪ dramaturgia: Viktória Válková

štvrtok 9. február o 16.30 h – Makovického dom v Žiline
FAŠIANG(Y), RADOSŤ, VESELIE
▪ vernisáž ▪ výstava fašiangových fotografií Ivana K doplnená o historické masky turoňa samopašnosti fašiangové (Köhlerove) ▪ filmový dokument: Petra Rovderová ▪ hudba a fašiangový sprievod: Folklórni nadšenci Oprášené krpce ▪ dramaturgia výstavy: Ivan Köhler ▪ kurátor: Peter Cabadaj ▪ sprievodné texty k výstave: Viktória Válková

piatok 10. február o 16.30 h – Makovického dom v Žiline
SYMPÓZIUM O NÁDEJI 2023 – UMENIE ŽIŤ I.: ZDRAVIE ČERPANÉ ZO SEZÓNNYCH A LOKÁLNYCH POTRAVÍN
prednáška o zdravej výžive ▪ prečo je dôležité, aby človek jedol v súlade s ročným obdobím ▪ výhody sezónneho stravovania ▪ sezónne a lokálne potraviny – na základe čoho si vyberať ▪ hosť: Zdenka Havettová, odborníčka na výživu absolvovala štúdium výživy v Nemecku, vyštudovala Holistickú školu a školu Tradičnej čínskej medicíny v Brne ▪ okrem konzultačnej činnosti zameranej na poruchy trávenia, alergie, intolerancie, sa venuje aj problémom s hmotnosťou a organizovaniu workshopov v oblasti dietetiky ▪ z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj ▪ dramaturgia: Miroslav Smatana, Natália Vašková, Peter Ničík

pondelok13. február o 17.00 h – Makovického dom v Žiline/aj online cez ZOOM
TVORIVÉ PÍSANIE
▪ tvorivé literárne dielne ▪ lektor: Marek Matuška ▪ vstup: voľný ▪ dramaturgia: Viktória Válková ▪ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj

streda 15. február o 16.30 h – Makovického dom, Žilina
LODE, MORE, NÁMORNÍCI
▪ cestovateľská prednáška ▪ prístavy Číny, Spojených štátov, Južnej Ameriky, Stredomoria a ďalších destinácií ▪ hosť: Michal Helienek,námorný kapitán uvádzame v spolupráci s cestovateľským klubom Terra Incognita ▪ dramaturgia: Miroslav Smatana, Peter Čaplický ▪ podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj 

štvrtok 16. február o 15.00 h – web, facebook, Youtube KrKS
SEDEM DIVOV TERCHOVEJ
▪ film ▪ uvádzame v cykle: Z filmového archívu Milana Kosca ▪ kontakt KrKS:Miroslav Smatana

sobota 18. február o 8.30 h – Makovického dom, Žilina
TVORIVÉ DIELNE KLUBU PALIČKOVANEJ ČIPKY GRACIA
tvorivé dielne pre členky KPČ Gracia i pre verejnosť ▪ vedie: Helena Janotová ▪ kontakt KrKS: Katarína Skupinová Kalistová

pondelok 20. február o 16.30 h – Makovického dom, Žilina
FOTOPONDELKY S HELOU ŠIŠKOVOU
▪ pondelkové stretnutia fotografov a priaznivcov fotografie ▪ tematicky zamerané večery ▪ priestor pre živú diskusiu o fotografii ▪ pre členov Fotoklubu OBZOR pri KrKS v Žiline ▪ klub je otvorený aj pre nových členov ▪ lektorka: Helena Šišková ▪ kontakt KrKS: Petra Rovderová ▪ z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj

utorok 21. február od 8.00 h – web, facebook KrKS
NAJKRAJŠIE SLOVENSKÉ SLOVÁ
▪ súťaž ▪ Organizácia spojených národov pre vedu, vzdelanie a kultúru UNESCO vyhlásila 21. február za Medzinárodný deň materského jazyka ▪ tento deň si pripomíname tým, že zverejníme 15 slovenských slov, ktoré pokladá za najviac úžasné tím Krajského kultúrneho strediska v Žiline ▪ do podujatia sa môžete zapojiť aj vy, keď z Vášho pohľadu najkrajšie slovenské slová pošlete v tento deň  do komentu statusu Najkrajšie slovenské slová našej facebookovej stránky KrKS ▪ vyžrebovaných prispievateľov knižná odmena neminie dramaturgia: Peter Ničík, Natália Vašková

streda 22. február o 15.00 h – web, facebook KrKSTVORIVÝ PODVEČER – ZÁLOŽKA DO KNIHY
▪ virtuálny workshop ▪ budeme potrebovať: papier, nožnice, fixky, lepidlo ▪ lektorka: Katarína Krasňanová ▪ kontakt KrKS: Katarína Skupinová Kalistová

štvrtok 23. február o 17.00 hod. – Makovického dom, Žilina
DEŇ PRE BEZPEČNEJŠÍ INTERNET
prednáška pri príležitosti Dňa pre bezpečnejší internet o ochrane osobných údajov, najmä na webových stránkach a sociálnych sieťach ▪ rozprávanie o nástrahách internetu ako efektívne využívať komunikačné technológie čo je to kyberstalking a krádež identity ako funguje šírenie hoaxov ▪ hostia: Marianna Heřmánková & Dorota Balalová, psychologičky z IPčko – Káčko Žilina ▪ v spolupráci s Ústavom celoživotného vzelávania Žilinskej univerzity z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj ▪ dramaturgia: Natália Vašková


KLUBOVÉ STRETNUTIA

2., 6., 16. február 2023 o 17.00 h – Makovického dom, Žilina
KLUB AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU HOJANA
hudobno-tanečný nácvik členov Klubu autentického folklóru Hojana ▪ vedie:
Lucia Bačkorová ▪ kontakt KrKS: Katarína Skupinová Kalistová

6. a 20. február 2023 o 16.30 h – Makovického dom, Žilina
FOTOKLUB OBZOR
tvorivé stretnutie členov Fotoklubu Obzor ▪ vedie: Ľubomír Lošonský, Milan Veliký ▪ kontakt KrKS: Petra Rovderová

7. február 2023 o 16.00 h – Makovického dom, ŽilinaKLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
▪ tvorivé stretnutie členov klubu ▪ vedie: Stano Lajda ▪ kontakt KrKS: Petra Rovderová

14. február o 15.00 h – Makovického dom, Žilina
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY GRACIA
▪ tvorivé stretnutie členiek KPČ Gracia ▪ vedie: Helena Janotová ▪ kontakt KrKS: Katarína Skupinová Kalistová
14. február o 17.00 h – Makovického dom, Žilina

KRÍŽOVKÁRSKY A HÁDANKÁRSKY KLUB ŽILINCI
▪ tvorivé stretnutie členov klubu ▪ vedie: Peter Paďour ▪ kontakt KrKS: Miroslav Smatana


VÝSTAVY

streda 1. – piatok 3. februára 2023, PO – PIA: 8.00 – 16.00 h,  Makovického dom v Žiline
JARMILA MARČIŠOVÁ A KAROLÍNA MICHALCOVÁ: PESTROSŤ SIVEJ
▪ výstava prekvapuje nielen prácou s farbou, grafickou čistotou, originalitou prejavu, ale aj neuchopiteľnou dávkou fantázie ▪ výtvarníčky pôsobia na emócie, kladú otázky, no odpovede nechávajú na nás ▪ brilantne tak prepájajú úlohu autora a vnímavého diváka ▪ kurátor: Stano Lajda ▪ dramaturgia: Petra Rovderová

7. február – 17. apríl 2023, PO – PIA: 10.00 – 20.00 h, SOHO1 Gallery, Žilina
MÍĽNIKY JAZZOVEJ LITERATÚRY
▪ výstava artefaktov muzikológa, jazzového publicistu a dramaturga Igora Wasserbergera ▪ imagemaker: Ľubomír Feldek ▪ sprievodný hudobný program –  jazzové impresie ▪ filmový dokument Mináčová – Wasserberger: Petra Rovderová ▪ supervízor Gallery SOHO: Ivan Köhler ▪ organizátor: SOHO gallery Žilina v spolupráci s KrKS v Žiline

3. – 28. február 2023 – Krajská knižnica v Žiline
AMFO 2023
▪ výstava z regionálneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby

10. – 27. február 2023, PO – PIA: 8.00 – 16.00 h – Makovického dom v Žiline
FAŠIANG(Y), RADOSŤ, VESELIE
▪ výstava fašiangových fotografií Ivana K doplnená o historické masky turoňa samopašnosti fašiangové (Köhlerove)


PRIPRAVUJEME NA MAREC


6. – 7. marec 2023 – Bábkové divadlo, Žilina
DIVADELNÁ ŽILINA
▪ regionálne kolo postupovej súťaže detskej dramatickej tvorivosti, divadla mladých a divadla dospelých

9. marec – 4. apríl 2023 – Makovického dom v Žiline
ČAS VEĽKONOČNÝ
▪ predajná výstava remeselných výrobkov s veľkonočnou tematikou

13., 17., 20., 21. marec 2023 –  Radnica, Žilina
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
okresné/regionálne kolo postupovej súťaže umeleckého prednesu poézie a prózy

18. marec 2023, Žilina
ENIKI BENIKI   
▪ regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov