HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2023

Vyhlasovateľ a garant súťaže: Národné osvetové centrum v Bratislave
Organizátor okresného/regionálneho kola v Žiline: Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Miesto konania: Radnica v Žiline


Termíny:
I: kategória: 13. marec 2023 o 8.30 h (pondelok) – okresné kolo
II: kategória: 17. marec 2023 o 8.30 h (piatok) – okresné kolo
III: kategória: 20. marec 2023 o 8.30 h (pondelok) – okresné kolo
IV: kategória: 21. marec 2023 o 8.30 h (utorok) – regionálne kolo pre stredoškolákov a recitačné
kolektívy


Školské kolá by ste mali uskutočniť podľa propozícii NOC do konca januára.
Nám, ako organizátorom vyššieho kola postačí, ak ich zrealizujete do polovice februára.
Víťazi školských kôl postupujú na okresné/regionálne kolo v Žiline. Prihlasovanie prebieha
cez elektronický systém. Prihlasovanie bude otvorené do 27.2. !!!


Organizátor zabezpečuje priestory, porotu, občerstvenie. Cestovné náklady neuhrádzame.
Prihlasovanie prebieha cez web: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie
V prípade nejasností alebo problémov s prihlasovaním kontaktuje organizátora súťaže.


Kontaktná osoba:
Mgr. Viktória Válková
v.valkova@vuczilina.sk
t.č. +421 915 787 29