FAŠIANGY, RADOSŤ, VESELIE

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a autor výstavy IVAN KELLY KÖHLER Vás pozývajú vo štvrtok 9.2.2023 o 16.30 h do Makovického domu v Žiline na vernisáž výstavy FAŠIANGY, RADOSŤ, VESELIE.

Image maker: Peter Cabadaj

Účinkujú: Folklórni nadšenci Oprášené krpce

Fašiangový sprievod začína o 16.00 h spred Makovického domu v Žiline