BLIŽŠIE K UMELECKÉMU PREDNESU

V stredu 8. februára sa v Makovického dome v Žiline konal workshop pre pedagógov, tvorcov a hodnotiteľov umeleckého prednesu.

Účastníci vzdelávania prechádzali jednotlivými fázami vzniku umeleckého prednesu od výberu textu, cez interpretáciu až k realizácii umeleckého prednesu a možnosti využitia prostriedkov umeleckého prednesu.

Seminár obsahoval úvod do problematiky umeleckého prednesu, inšpiráciu, ako a kde hľadať vhodný text pre recitátora od detí až po dospelého interpreta a praktické využitie slovných a mimoslovných prostriedkov v prednese ako súčiastky výpovede recitátora. Súčasťou seminára boli aj ukážky jednotlivých prednesov úspešných na celoštátnej súťaži Hviezdoslavov Kubín.

Lektorkou workshopu bola Renata Jurčová – odborná pracovníčka pre umelecký prednes NOC v Bratislave, režisérka, tvorkyňa divadla poézie, lektorka umeleckého prednesu. Svoje mnohoročné skúsenosti pri príprave recitátorov sa snaží zúročiť a odovzdávať v tvorivých recitačných dielňach na celom Slovensku. Vzdelávacieho workshopu sa zúčastnilo takmer 20 pedagógov zo Žiliny a okolia.

Workshop podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.