AMFO 2023

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo regionálne kolo súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO. 51. ročník priniesol opäť zaujímavé fotografické diela. Aj tento rok prihlásilo veľa autorov svoje diela do viacerých kategórií – A. samostatná fotografia a B. diptych alebo kategórie vekovo neobmedzenej – cykly a seriály či experiment. Odborná porota, ktorá pracovala v zložení Mgr. Helena Šišková, ArtD. z Martina, Mgr. art. Lukáš Macek zo Žiliny a Mgr. Rudolf Lendel z Bratislavy, udelila celkovo 16 ocenení a 8 čestných uznaní. „V mene celej poroty chcem poďakovať všetkým oceneným a vystavujúcim autorom za ich prekvapivú kreativitu a popriať im veľa chuti a odhodlania tvoriť, hľadať a odkrývať, nové, aktuálne obrazy“, dodala na vernisáži predsedníčka poroty Helena Šišková. Všetky ocenené práce postupujú do krajského kola súťaže.

Poďakovanie patrí Krajskej knižnici v Žiline za poskytnutie reprezentatívnych priestorov na výstavu takmer 100 fotografií, ktoré si návštevníci môžu pozrieť do 28. februára 2023. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave, ktoré súťaž finančne podporilo.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

II. veková skupina (od 15 do 25 rokov), kategória A: SAMOSTATNÁ FOTOGRAFIA

1. miesto: Pavol Hanzel, SŠUP, Žilina – Temnota

2. miesto: Lenka Kullová, SŠUP, Žilina – Strach

3. miesto: Kristína Buchelová, Gymnázium bilingválne, T. Ružičku, Žilina – Záblesk večnosti

Čestné uznanie: Tamara Štajnigerová, Spojená škola, Žilina – Bytčica – Motýľ

II. veková skupina (od 15 do 25 rokov) kategória B: DIPTYCH

1. miesto: Ema Valientová, SŠUP, Žilina – Jedine ty sám sa z tej samoty vymotáš I, II

2. miesto: Kristína Buchelová, Gymnázium bilingválne, T. Ružičku, Žilina – Čo je so mnou zle? I, II

3. miesto: Veronika Stročková, SŠUP, Žilina – Topiaci sa vo vlastných problémoch I, II

Čestné uznania: Anna Kováčová, SŠUP, Žilina – Pohltená I, II

III. veková skupina (nad 25 rokov), kategória A: SAMOSTATNÁ FOTOGRAFIA

1. miesto: Milan Veliký, Fotoklub Obzor, Žilina – Som prvák

2. miesto: Marián Závacký, Fotoklub Obzor, Žilina – S mamou

3. miesto: Zuzana Mráziková, Teplička nad Váhom – Vidíš ma?

Čestné uznania: Milan Veliký, Fotoklub Obzor, Žilina – Letné osvieženie, Vladimír Vidra, Fotoklub Obzor, Žilina – Gbeľany

III. veková skupina (nad 25 rokov), kategória B: DIPTYCH

1. miesto: Michaela Brutovská, Fotoklub Obzor, Žilina – Bruchonoha I, II

Čestné uznania: Milan Veliký, Fotoklub Obzor, Žilina – Obrazy reality I, II

C. kategória (bez rozlíšenia veku): CYKLY A SERIÁLY

1. miesto: Marián Závacký, Fotoklub Obzor, Žilina – Autoportrét I IV

2. miesto: Martin Tomáška, Just a Natruc – Aby bolo útulne I IV

3. miesto: Ema Valientová, SŠUP Žilina – Prázdne slová nás napĺňajú najviac I III

Čestné uznania: Veronika Stročková, SŠUP Žilina – Pohľad do duše I IV

D. kategória (bez rozlíšenia veku): EXPERIMENT

1. miesto: Veronika Stročková, SŠUP Žilina – IDOL?

2. miesto: Martin Tomáška, Just a Natruc – Závislosť

3. miesto: Vladimír Vidra, Fotoklub Obzor, Žilina – Farby Jordánska I IV

Čestné uznania: Milan Veliký, Fotoklub Obzor, Žilina – Cestou na vrchol (Nástup, Búrka, Noc, Apokalypsa), Kristína Buchelová, Gymnázium bilingválne, T. Ružičku, Žilina – Osudové stretnutie 5, 6


Viac informácií o AMFO, ale aj iných súťažiach, ktorých vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave nájdete na www.nocka.sk