SAMOPAŠNOSTI FAŠIANGOVÉ (KÖHLEROVE)

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva všetkých priaznivcov umenia do Makovického domu v Žiline na výstavu Fašiangy, radosť, veselie. Autorom výstavy je umelecký fotograf a výtvarník Ivan Kelly Köhler. O zaujímavú priestorovú inštaláciu sa postaral sochár Marek Ryboň. Výstavu otvorili tradičným fašiangovým sprievodom Folklórni nadšenci Oprášené krpce, ktorí svojim spevom a tancom zabavili nielen návštevníkov výstavy, ale aj náhodných okoloidúcich.

Práca s fotoaparátom, svetlom a tieňom, je pre Ivana Köhlera hrou. Vďaka hre tohto „bláznivého“ rojka sa nám zachovalo svedectvo o ľuďoch schopných tešiť sa a vymýšľať aj v časoch nie priam priaznivo naklonených radosti a veselosti. Jeho neraz roztopašné fotografie rozprávajú príbehy, na ktoré by sme zabudli, alebo ich poznali iba z ústneho podania.

„Fašiangy sú reliktom starorímskych Saturnálií, čo bola slávnosť Saturna, boha roľníctva, konaná v decembri. Bezprostredne s ňou súvisela oslava Bakcha – boha jedla a pijatiky. Išlo o typickú bujarú pohanskú zábavu bez akýchkoľvek zábran, miery a slušného správania. Tolerovalo sa prakticky všetko: nemravnosť, abnormálna konzumácia alkoholu, „veľká žranica“, až z toho bolo účastníkom hodokvasu či veselia bolestne zle…“ vysvetľuje kurátor výstavy Peter Cabadaj. Dnes termínom fašiangy pomenúvame zimné týždne medzi sviatkom Krstu Krista Pána (nedeľa po Zjavení Pána uzatvárajúca vianočný čas) a Popolcovou stredou (má pohyblivý dátum), ktorou kresťanom začína pôstne predveľkonočné obdobie. „Výstava v Makovického dome vo mne oživila reminiscencie na fašiangový čas neprebernej radosti a veselosti. Ďakujem všetkým zainteresovaným, ktorí akoukoľvek formou prispeli k vzniku hodnotnej expozície a moju maličkosť vrátili aspoň na chvíľku do magických čias terchovského detstva,“ zhrnul svoje dojmy kurátor výstavy.

Výstava je sprístupnená do 27. februára 2023 počas pracovných dní od 8.00 do 16.00 hodiny.

Foto: Milan Kosec, Natália Vašková