VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2023

Vyhlasovateľ, odborný garant a hlavný finančný partner:

Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR

Organizátor regionálneho kola (Horné Považie – okresy Žilina a Bytča):

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja


Uzávierka prihlášok: 31. marec 2023

Do základného kola súťaže sa prihlasuje vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra:  http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

Termín odovzdávania diel do súťaže: od pondelka 27.3. do piatku 31.3.2023 v kancelárii KrKS v Žiline, 1. poschodie, Horný val 20, 010 01 ŽilinaDátum konania vernisáže: štvrtok, 13. apríl 2023

Súťažné práce si budete môcť pozrieť na výstave: 14. apríl – 4. máj 2023 v Makovického dome v Žiline

Bližšie informácie a podmienky súťaže nájdete v propozíciách nižšie.