DEŇ PRE BEZPEČNEJŠÍ INTERNET

DEŇ PRE BEZPEČNEJŠÍ INTERNET

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravilo pri príležitosti Dňa pre bezpečnejší internet prednášku so psychologičkami z IPčko – Káčko Žilina. O nástrahách internetu sa porozprávame s Mariannou Heřmánkovou a Dorotou Balalovou.

Hlavnou témou bude najmä ochrana osobných údajov na webových stránkach a sociálnych sieťach. Povieme si ako efektívne využívať komunikačné technológie, vysvetlíme si čo je to kyberstalking, krádež identity a aj to ako funguje šírenie hoaxov.

Tešíme sa na vás už tento štvrtok 23. 2. 2023 o 17.00 hod v Makovického dome v Žiline.

Vstup voľný.

Prednášku uvádzame v spolupráci s Ústavom celoživotného vzdelávania, Žilinská univerzita v Žiline.

Z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.