DIVADELNÁ ŽILINA 2023

(Regionálne kolo postupových súťaží Zlatá priadka – detská dramatická tvorivosť a FEDIM – divadlo mladých).

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás pozýva na súťažné predstavenia divadelných kolektívov zo Žiliny a Bytče, ktoré vystúpia v rámci postupovej prehliadky Divadelná Žilina v Bábkovom divadle Žilina 6. a 7. marca.

Vyhlasovateľom a garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Vstup na predstavenia je voľný. Zmena programu vyhradená!

Kontakt KrKS: v.valkova@vuczilina.sk

Príďte podporiť mladých divadelníkov, ktorí sa na všetkých divákov už veľmi tešia.

Harmonogram predstavení:

6. marec (Zlatá priadka – detská dramatická tvorivosť) do 15 rokov
9.00 otvorenie súťaže


9.10 – 9.40 PO(TVORY) (SZUŠ Ružová, Žilina)
Názov inscenácie: OSTROV PRIATEĽSTVA
Autor/i: Adriána Škorvánková a žiačky
Réžia: Adriána Škorvánková

10.00 – 10.20 sTVOReniatka (SZUŠ Ružová, Žilina)
Názov inscenácie: ČAROVNÁ PRÍRUČKA
Autor a réžia: Adriána Škorvánková

10.35 – 10.50 MY TRI (SZUŠ Ružová, Žilina)
Názov inscenácie: V BUBLINE
Autor a réžia: Adriána Škorvánková

11.20 – 11.55 Vaša banda (ZUŠ Ferka Špániho, Žilina)
Názov inscenácie: “INÍ”
Autor/i: Kolektív a Martin McDonagh / Príbeh o zelenom prasiatku
Réžia: Barbora Juríčková

12.00 – 13.00 Obedná prestávka


13.00 – 13.25 sTVORenia (SZUŠ Ružová, Žilina)
Názov inscenácie: ROŽTEKOVÉ KRÁĽOVSTVO
Autor a réžia: Adriána Škorvánková
Preklad: Na motívy českej autorky – Lucie Buranská, hra z internetu: Království zlozvyku

13.50 – 14.25 DeDiSú (ZŠ Lichardova, Žilina)
Názov inscenácie: Už som raz bola
Autor a réžia: Andrej Opálený


14.45 – 15.00 Vyhlásenie výsledkov

15.15 – 17.00 Rozborový seminár

7. marec (FEDIM –divadlo mladých) od 15 rokov


9.00 – 9.40 Teatro in Vitro (ZUŠ L. Árvaya, Žilina)
Názov inscenácie: Psoriáza forte
Autor a réžia: Vladimír Mores

10.00 – 10.25 Alexandra Gloserová (ZUŠ v Bytči)
Názov inscenácie: Jabĺčko
Autor: Alexandra Gloserová
Réžia: Radovan Kianica

10.45 – 11.45 Divadelný súbor GBZA (Gymnázium bilingválne v Žiline)
Názov inscenácie: Orfeus a Eurydika
Autor: Sára Bullová
Réžia: Karin Kriššáková

11.45 –12.45 Obedná prestávka


13.00 – 13.20 Ľudkovia (Gymnázium Veľká okružná, Žilina)
Názov inscenácie: 202(0)2
Autor/i: maturanti ročník 2022
Réžia: Ľudmila Martinčeková

13.40 – 14.10 Veľké kocky (ZUŠ L. Árvaya, Žilina)
Názov inscenácie: Komorná
Autor a réžia: Vlado Mores


14.45 – Vyhlásenie výsledkov
15.00 –17.00 Rozborový seminár