Program KrKS v Žiline – marec 2023

Myšlienka mesiaca: „Malé deti žijú v prítomnej chvíli. Nehanbia sa za minulosť, netrápi ich budúcnosť. Vyjadrujú to, čo cítia a neboja sa milovať.“

streda 1. marec o 9.00 h – web, facebook, Youtube KrKS
MESIAC KNIHY
▪ online listovací katalóg kníh vydaných od roku 2010 a zborníkov vydaných od roku 2018 Krajským kultúrnym strediskom v Žiline ▪ publikácie je možné zakúpiť si a vyzdvihnúť u nás v Makovického dome v Žiline ▪ súčasťou sú aj katalógy (zdarma) k našim najvýznamnejším výstavam ▪ kontakt KrKS: Natália Vašková

pondelok, utorok 6. – 7. marec o 9.00 h – Bábkové divadlo, Žilina
DIVADELNÁ ŽILINA
▪ regionálne kolo postupovej súťaže detskej dramatickej tvorivosti, divadla mladých a divadla dospelých účinkujú: Vaša banda (ZUŠ F. Špániho, Žilina), PO(TVORY), sTVOReniatka, MY TRI, sTVORenia (SZUŠ Ružová, Žilina), DeDiSú (ZŠ Lichardova, Žilina), Teatro in Vitro a Veľké kocky (ZUŠ L. Árvaya, Žilina), Alexandra Gloserová (ZUŠ, Bytča), Divadelný súbor GBZA (Gymnázium bilingválne, Žilina), Ľudkovia (Gymnázium Veľká okružná, Žilina) moderuje: Michaela Pastorková ▪ vyhlasovateľ a garant súťaže: NOC v Bratislave ▪ kontakt KrKS: Viktória Válková

streda 8. marec 2023 o 16.30 h – Makovického dom v Žiline
ČAS VEĽKONOČNÝ
▪ vernisáž tradičnej predajnej výstavy remeselných výrobkov s veľkonočnou tematikou ▪ sprievodný program: DFS Cipovička ▪ rozprávanie o veľkonočných tradíciách: Peter Cabadaj ▪ Kontakt KrKs: Katarína Skupinová Kalistová

pondelok 13. marec o 8.30 h – Radnica, Žilina
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – I. kategória
okresné kolo postupovej súťaže umeleckého prednesu poézie a prózy ▪ vyhlasovateľ a garant súťaže: NOC v Bratislave ▪ kontakt KrKS: Viktória Válková

utorok 14. marec o 8.35 hod. – ZŠ s MŠ, Žilina – Bánová
TAJOMNÁ REČ SNOV
▪ rozprávanie o snoch ▪ zažívame v nich radosť, niekedy sa bojíme, zdajú sa nám čudné ▪ majú svoj vlastný jazyk, čas a priestor ▪ tretinu života prespíme a presnívame ▪ hosť: Martin Barčík, kulturológ ▪ PODUJATIE JE ORGANIZOVANÉ PRE ŠKOLU ▪ dramaturgia: Natália Vašková

streda 15. marec o 17.00 h – Makovického dom v Žiline/aj online cez ZOOM
TVORIVÉ PÍSANIE
▪ tvorivé literárne dielne ▪ lektor: Marek Matuška ▪ vstup: voľný ▪ dramaturgia: Viktória Válková ▪ z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj

piatok 17. marec o 8.30 h – Radnica, Žilina
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – II. kategória
okresné kolo postupovej súťaže umeleckého prednesu poézie a prózy ▪ vyhlasovateľ a garant súťaže: NOC v Bratislave ▪ kontakt KrKS: Viktória Válková

piatok 17. marec o 15.00 h – web, facebook, Youtube KrKS
VÍT PIEŠ – UMELECKÝ REZBÁR
▪ film ▪ uvádzame v cykle: Z filmového archívu Milana Kosca ▪ kontakt KrKS: Miroslav Smatana

sobota 18. marec 2023 o 8.30 h – Makovického dom, Žilina
LINORYT, LINOREZ
▪ workshop ▪ grafická technika tlače z výšky ▪ jednoduché a zároveň kreatívne zobrazenie námetov pomocou tejto techniky lektor:Andrej Mazúr ▪ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj ▪ kontakt KrKS: Petra Rovderová

sobota 18. marec 2023 o 10.30 h – Konzervatórium, Žilina
ENIKI BENIKI   
▪ regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov ▪ účinkujú: DFS Cipovička, DFSk Hajovček, DFS Bylinky ▪ moderuje:Tibor Kubička ▪ vyhlasovateľ a garant súťaže: NOC v Bratislave ▪ kontakt KrKS: Katarína Skupinová Kalistová

pondelok 20. marec o 8.30 h – Radnica, Žilina
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – III. kategória
okresné kolo postupovej súťaže umeleckého prednesu poézie a prózy ▪ vyhlasovateľ a garant súťaže: NOC v Bratislave ▪ kontakt KrKS: Viktória Válková

pondelok 20. marec o 16.30 h – Makovického dom, Žilina
FOTOPONDELKY S HELOU ŠIŠKOVOU
pondelkové stretnutia fotografov a priaznivcov fotografie ▪ tematicky zamerané večery ▪ priestor pre živú diskusiu o fotografii ▪ lektorka: Helena Šišková ▪ vstupné: 2€/zľavnené vstupné 1€ ▪ pre členov fotoklubu OBZOR zdarma ▪ kontakt KrKS: Petra Rovderová ▪ z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj

utorok 21. marec o 8.30 h – Radnica, Žilina
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – IV. kategória
regionálne kolo postupovej súťaže umeleckého prednesu poézie a prózy ▪ vyhlasovateľ a garant súťaže: NOC v Bratislave ▪ kontakt KrKS: Viktória Válková

utorok 21. marec o 16.30 h – Makovického dom, Žilina
OMÁN – KRAJINA MINULOSTI A BUDÚCNOSTI
▪ cestovateľská prednáška ▪ hosť: Milan Veliký, fotograf  uvádzame v spolupráci s cestovateľským klubom Terra Incognita ▪ dramaturgia: Miroslav Smatana, Peter Čaplický ▪ podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj

streda 22. marec o 14.00 h – Súkromná škola umeleckého priemyslu Žilina
SYMPÓZIUM O NÁDEJI 2023 – UMENIE ŽIŤ II.: SFÉRY DÔVERNÉ
prednáška z oblasti sexuológie, vzťahov a intímnych oblastí života mladých ľudí ▪ hosť:  Beatrix Jezná, sexuologička, gynekologička z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj ▪ dramaturgia: Miroslav Smatana, Natália Vašková

streda 22. marec o 15.00 h – web, facebook KrKS
TVORIVÝ PODVEČER – CÍNOVÉ VAJÍČKO
▪ virtuálny workshop ▪ budeme potrebovať: pájku, cín, letovaciu vodu, medený postriebrený drôt, vyfúknuté vajíčko, kliešte ▪ lektorka: Katarína Krasňanová ▪ kontakt KrKS: Katarína Skupinová Kalistová

štvrtok 23. marec o 10.45 hod. – Gymnázium Varšavská 1, Žilina
BRATISLAVSKÝ VEĽKÝ PIATOK
▪ prednáška ▪ Slovensko si 25. marca pripomenie 35. výročie Sviečkovej manifestácie ▪ jedno z najvýznamnejších verejných prejavov občanov za náboženské a občianske práva a slobody v socialistickom Česko-Slovensku ▪ lektor: Peter Cabadaj, literárny historik a spisovateľkontakt KrKS: Natália Vašková ▪ z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj

sobota 25. marec o 8.30 h – Makovického dom, Žilina
TVORIVÉ DIELNE KLUBU PALIČKOVANEJ ČIPKY GRACIA
tvorivé dielne pre členky KPČ Gracia i pre verejnosť ▪ vedie: Helena Janotová ▪ kontakt KrKS: Katarína Skupinová Kalistová

KLUBOVÉ STRETNUTIA

streda 1., 8., 15., 22. marec o 14.00 h – Makovického dom, Žilina
SENIOR COUNTRY KLUB
▪ tanečný nácvik členov klubu ▪ vedie: Marián Pecko ▪ kontakt KrKS: Viktória Válková

štvrtok 2., 9., 16., 23., 30. marec 2023 o 17.00 h – Makovického dom, Žilina
KLUB AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU HOJANA
hudobno-tanečný nácvik členov Klubu autentického folklóru Hojana ▪ vedie: Lucia Bačkorová ▪ kontakt KrKS: Katarína Skupinová Kalistová

pondelok 6. a 20. marec 2023 o 16.30 h – Makovického dom, Žilina
FOTOKLUB OBZOR
tvorivé stretnutie členov Fotoklubu Obzor ▪ vedie: Ľubomír Lošonský, Milan Veliký ▪ kontakt KrKS: Petra Rovderová

utorok7. marec 2023 o 16.00 h – Makovického dom, Žilina
KLUB NEPROFESIONÁLNYCH VÝTVARNÍKOV
▪ tvorivé stretnutie členov klubu ▪ vedie: Stano Lajda ▪ kontakt KrKS: Petra Rovderová

pondelok 13. marec 2023 o 17.00 h – Makovického dom, Žilina
KRÍŽOVKÁRSKY A HÁDANKÁRSKY KLUB ŽILINCI
▪ tvorivé stretnutie členov klubu ▪ vedie: Peter Paďour ▪ kontakt KrKS: Miroslav Smatana

utorok14. marec 2023 o 15.00 h – Makovického dom, Žilina
KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY GRACIA
▪ tvorivé stretnutie členiek KPČ Gracia ▪ vedie: Helena Janotová ▪ kontakt KrKS: Katarína Skupinová Kalistová

VÝSTAVY

7. február – 17. apríl 2023, PO – PIA: 10.00 – 20.00 h, SOHO1 Gallery, Žilina
MÍĽNIKY JAZZOVEJ LITERATÚRY
▪ výstava artefaktov muzikológa, jazzového publicistu a dramaturga Igora Wasserbergera ▪ filmový dokument Mináčová – Wasserberger: Petra Rovderová ▪ supervízor Gallery SOHO: Ivan Köhler ▪ organizátor: SOHO gallery Žilina v spolupráci s KrKS v Žiline

9. marec – 4. apríl 2023, PO – PIA: 8.00 – 16.00 h, Makovického dom v Žiline
ČAS VEĽKONOČNÝ
▪ predajná výstava remeselných výrobkov s veľkonočnou tematikou ▪  kontakt KrKS: Katarína Skupinová Kalistová

27. marec – 30. jún 2023, PO – PIA: 8.00 – 15.00 h, Nadácia ŽSK a Rodinné centrum pomoci, Ul. Republiky 1, Žilina
SYMBIÓZA KONTRASTOV
▪ ukážka tvorby sestier Andrey a Daniely Žilkových, študentiek SŠUP v Žiline ▪ maľba – figúry, grafiky ▪ prezentácia mladých začínajúcich umelcov ▪ organizované v spolupráci s Gabrielou Podolánovou a Andrejom Mazúrom ▪ kontakt KrKS: Natália Vašková

PRIPRAVUJEME NA APRÍL

3. apríl – Bábkové divadlo Žilina
DETSKÝ DIVADELNÝ MEDVEĎ
▪ krajské kolo postupovej súťaže detskej dramatickej tvorivosti

16. apríl – Dom Odborov, Žilina
ENIKI BENIKI   
▪ krajské kolo postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov