DIVADELNÁ ŽILINA 2023 – výsledky

Krajské kultúrne stredisko v Žiline usporiadalo regionálne kolo postupových súťaží detskej dramatickej tvorivosti a divadla mladých pod názvom Divadelná Žilina, ktorá sa konala 6. a 7. marca v Bábkovom divadle Žilina. Hlavný partnerom, garantom a vyhlasovateľom súťaží je Národné osvetové centrum v Bratislave.

V tomto roku sa zúčastnilo 6 kolektívov v súťaži Zlatá priadka (do 15 rokov) a 5 kolektívov v súťaži divadla mladých (od 15 do 26 rokov) zo Žiliny a Bytče.

Vaša banda – ZUŠ F. Špániho, Žilina

PO(TVORY) – SZUŠ Ružová, Žilina

sTVOReniatka – SZUŠ Ružová, Žilina

MY TRI – SZUŠ Ružová, Žilina

sTVORenia – SZUŠ Ružová, Žilina

DeDiSú – ZŠ Lichardova, Žilina

Teatro in Vitro – ZUŠ L. Árvaya, Žilina

Alexandra Gloserová – ZUŠ, Bytča

Divadelný súbor GBZA – Gymnázium bilingválne, Žilina

Ľudkovia – Gymnázium Veľká okružná, Žilina

Veľké kocky – ZUŠ L. Árvaya, Žilina

Odborná porota pracovala v zložení: Jana Eliášová – herečka Bábkového divadla v Žiline, Michal Lošonský – scénograf a pedagóg Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave a Lucia Hromníková – odborná pracovníčka pre divadlo mladých a dospelých z Národného osvetového centra v Bratislave. Moderátorským slovom nás sprevádzala Michaela Pastorková.

Počas dvoch súťažných dní sme mohli vidieť inscenácie rôznych žánrov. Odborná porota udelila ocenenia týmto kolektívom:

6.3. Zlatá priadka – detská dramatická tvorivosť do 15 rokov

1. miesto s priamym postupom do krajského kola: Vaša banda (ZUŠ Ferka Špániho, Žilina) s inscenáciou “INÍ”

2. miesto s návrhom na postup do krajského kola: DeDiSú (ZŠ Lichardova, Žilina) s inscenáciou Už som raz bola

3. miesto: PO(TVORY) (SZUŠ Ružová, Žilina) s inscenáciou Ostrov priateľstva

Víťazi postupujú do krajského kola Detský divadelný medveď 3. apríla v Bábkovom divadle Žilina.

7.3. FEDIM – divadlo mladých od 15 do 26 rokov

Hlavná cena a priamy postup do krajského kola: Teatro in Vitro (ZUŠ L. Árvaya, Žilina) s inscenáciou Psoriáza forte

Návrh na postup do krajského kola: Alexandra Gloserová (ZUŠ, Bytča) s inscenáciou Jabĺčko

Návrh na postup do krajského kola: Veľké kocky (ZUŠ L. Árvaya, Žilina) s inscenáciou Komorná

Víťazi postupujú do krajského kola Turčianske javisko 22. – 24. apríla v Martine.

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným prajeme veľa úspechov a tvorivosti pri ich tvorbe.