LINORYT, LINOREZ – workshop

Krajské kultúrne stredisko v Žiline vás pozýva na prvý výtvarný workshop z cyklu tvorivých dielní SPO(LU)MAĽUJME, ktorý sa bude konať v sobotu 18. marca 2023 o 8.30 hod. v Makovického dome v Žiline. Pod vedením skúseného lektora a grafika Mgr. art. Andreja Mazúra si vyskúšate techniku tlače z výšky linoryt a linorez. Technika je typická silným kontrastom línií a plôch.

Krátky zostrih z workshopu Linoryt (2022)

Pomôcky

Na stretnutie si treba priniesť skicu, kresbu alebo inú predlohu maximálne do veľkosti A4. Námet na grafickú techniku je ľubovoľný. Je dobré si o námete urobiť predstavu ako bude vyzerať v prenesení na linoleum a po následnom odrytí netlačiacich miest (lebo vyvýšené miesta sa budú odtláčať na papier). Na workshope vyskúšame aj potlač na tričko alebo platenú tašku. 

Rydlá, prípadne nôž na linorez, tuš, pierko alebo mäkkú ceruzku, skicár, handričku, rukavice na prácu s farbou, prípadne vlhčené vreckovky. Grafický lis, riedidlo, valčeky, farby, papiere, rydlá budú zabezpečené.

Cena

Účastnícky poplatok za workshop je 10€/ pre členov Výtvarného klubu pri KrKS v Žiline 7€. V cene je zahrnutý lektor, materiálové náklady a malé občerstvenie (káva/čaj).

Na workshop je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 16.3.2023. Maximálny počet účastníkov je 8.

Spôsob úhrady účastníckeho poplatku

  • prevodom na účet

IBAN SK96 8180 0000 0070 0048 1272; v popise platby uveďte vaše Meno a priezvisko

  • v hotovosti (v kancelárii KrKS v deň konania workshopu)

PRIHLÁŠKA na workshop

Informácie o spôsobe nakladania s osobnými údajmi Vám poskytne Krajské kultúrne stredisko v Žiline, tel.: +421 41 562 59 56. Súhlas je poskytnutý dobrovoľne a podľa § 14 ods. 3 zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov písomnou formou. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na oprávnenosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje budú spracovávané v súlade s dobrými mravmi a ich spracovanie nebude v rozpore s Vašimi záujmami. Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v tomto formulári spracovávame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v oprávnenom záujme za účelom organizovania workshopu Linoryt, linorez.