ENIKI BENIKI

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych kolektívov Eniki Beniki. Súťažná prehliadka sa uskutoční v sobotu 18. marca 2023 od 10.30 h v koncertnej sále Konzervatória Žilina. V súťaži sa nám predstavia deti z DFS Cipovička zo Žiliny, DFSk Hajovček zo Strečna, DFS Bylinky z Gbelian.

Organizátorom podujatia je Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Hlavným partnerom, garantom a vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Vstup na podujatie je voľný.