ENIKI BENIKI – výsledky súťaže

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravilo regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych kolektívov Eniki beniki, ktorá sa konala 18. marca v Konzervatóriu Žilina. Hlavným partnerom, garantom a vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Súťaže sa zúčastnili 3 detské folklórne kolektívy. Ako prvý kolektív sa nám predstavil DFS Cipovička zo Žiliny, ďalej nasledovala DFSk Hajovček zo Strečna a posledným súťažným kolektívom bol DFS Bylinky z Gbelian.

Súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení: Simona Ondreáš Dikaszová –  tanečnápedagogička DFS Pramienok a FS Váh v Liptovskom Mikuláši, lektorka tanečných domov na Slovensku a v zahraničí, Tatiana Salajováetnologička, pedagogička, speváčka, vedúca Ženskej speváckej skupiny Trnky z Banskej Bystrice, Miroslava Polohová Ivanová -etnologička, členka folklórnej skupiny Podšíp a Klubu autentického folklóru Hojana.

Súťažným dňom nás sprevádzal moderátor Tibor Kubička –  riaditeľ Slovenského komorného divadla v Martine.

Odborná porota udelila ocenenia týmto kolektívom:

Zlaté pásmo s priamym postupom: DFSk Hajovček zo Strečna

Strieborné pásmo: DFS Cipovička zo Žiliny, DFS Bylinky z Gbelian

Víťaz súťaže postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 16. apríla 2023 v Dome odborov Žilina.

Na rozborovom seminári si vedúci a zástupcovia súťažiacich detí vypočuli od odbornej poroty rady a odporúčania, čo im pomôže pri práci s deťmi, ako sa môžu ďalej zlepšovať. Počas rozborového seminára prebiehali tvorivé dielne. S lektorkou Dagmar Gašpierikovou si deti mohli vyskúšať techniku plstenia a s lektorkou Katarínou Krasňanovou si vyrobili originálne náramky. Deti zaujalo aj zdobenie veľkonočných kraslíc s lektorkou Otíliou Kadašiovou. Okrem ocenení si tak deti mohli odniesť aj svoje remeselné výtvory.