HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – výsledky súťaže

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a v spolupráci s Mestom Žilina zorganizovalo okresné a regionálne kolo postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Na radnici v Žiline vystúpilo viac ako 180 recitátorov, ktorí súťažili v piatich kategóriách. Recitátorské výstupy hodnotili trojčlenné poroty zostavené z pedagógov, recitátorov, hercov a divadelníkov. Do krajského kola Vajanského Martin, ktoré sa bude konať 2. – 5. mája 2023 v Literárnom múzeu SNK v Martine, postupujú víťazi z prvého miesta v každej kategórii. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov na vyšších kolách súťaže.

Vyhlasovateľom, garantom a hlavným partnerom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Výsledky: 

I. kategória – (13.3.2023, Radnica v Žiline)

Poézia 

Členovia poroty: Marcela Valášková (ZŠ Karpatská, Žilina), Marcela Ondáková (ZŠ Stráňavy), Katarína Žiačiková (ZŠ Lichardova, Žilina)

1. miesto s priamym postupom do krajského kola: Lucia Madliaková (ZŠ Turie) 

2. miesto: Rút Haluzová (ZŠ Dolný Hričov) 

3. miesto: Jakub Blaha (ZŠ Školská, Žilina) 

Čestné uznania: 

Timea Nováková (ZŠ Námestie mladosti, Žilina) 

Juraj Maslík (ZŠ Lichardova, Žilina) 

Jakub Gajdošík (ZŠ Hôrky) 

Próza 

Členovia poroty: Anna Babišová (ZŠ Belá), Dáša Švaňová (ZŠ Budatín), Jozef Abafi (bývalý herec Bábkového divadla v Žiline)

1. miesto s priamym postupom do krajského kola: Filip Čerňanský (CZŠ R. Zaymusa, Žilina) 

2. miesto: Helena Piňáková (ZŠ Lichardova, Žilina) 

3. miesto: Lucia Masná (ZŠ Hôrky) 

Čestné uznania: 

Ema Mudrá (ZŠ Do Stošky, Žilina) 

Matej Ristvej (ZŠ Martinská, Žilina) 

Matej Šarlay (ZŠ sv. Gorazda, Žilina) 

II. kategória – (17.3.2023, Radnica v Žiline)

Poézia 

Členovia poroty: Simona Valčová (CZŠ R. Zaymusa, Žilina), Jana Kamasová (ZŠ Martinská, Žilina), Ľubica Brennerová (Žilina)

1. miesto s priamym postupom do krajského kola: Nela Najdeková (ZŠ Karpatská, Žilina)             

2. miesto: Matej Jantošík (ZŠ Do Stošky, Žilina) 

3. miesto: Kristína Plšková (CZŠ Dobrého pastiera, Žilina) 

Čestné uznania: 

Matúš Malík (ZŠ Dolná Trnovská, Žilina) 

Emma Janičíková (ZŠ Dolný Hričov) 

Hana Šťastná (ZŠ O. Štefku, Varín) 

Próza 

Členovia poroty: Mária Vankušová (OA T. Akvinského, Žilina), Natália Hogajová (ZŠ Teplička n. Váhom), Adriána Škorvánková (SZUŠ Ružová, Žilina)

1. miesto s priamym postupom do krajského kola: Nela Čerňanská (CZŠ R. Zaymusa, Žilina) 

2. miesto: Lucia Jančulová (ZŠ Karpatská, Žilina) 

3. miesto: Leonard Muška (ZŠ Námestie mladosti, Žilina) 

Čestné uznania: 

Klára Pokorná (ZŠ Karpatská, Žilina) 

Krištof Kvašňovský (ZŠ Školská, Žilina) 

Lujza Záhorcová (Gymnázium Varšavská, Žilina) 

III. kategória – (20.3.2023, Radnica v Žiline)

Poézia 

Členovia poroty: Martina Díriová (Gymnázium bilingválne, Žilina), Zuzana Bučková (SOŠ Žilina), Adriana Škorvánková (SZUŠ Ružová, Žilina)

1. miesto s priamym postupom do krajského kola: Eliška Pokorná (ZŠ Karpatská, Žilina) 

2. miesto s návrhom na postup do krajského kola: Nina Holeštiaková (ZUŠ F. Špániho, Žilina) 

3. miesto: Jana Marčišová (ZŠ Dolný Hričov) 

Čestné uznania: 

Dominik Macák (ZŠ Rajec) 

Matej Štaffen (ZŠ Turie) 

Nicolette Záňová (ZŠ Námestie mladosti, Žilina) 

Próza 

Členovia poroty: Jozef Abafi (bývalý herec Bábkového divadla v Žiline), Vladimír Mores (ZUŠ L. Árvaya, Žilina), Miroslava Trulíková (ZŠ Trnové)

1. miesto s priamym postupom do krajského kola: Andrea Mačicová (ZŠ Brodno) 

2. miesto: Jakub Skákala (ZŠ Martinská, Žilina) 

3. miesto: Tatiana Altusová (ZŠ Lichardova, Žilina) 

Čestné uznania: 

Alexandra Vršanská (Gymnázium Varšavská, Žilina) 

Terézia Šimunová (ZŠ Rajecká Lesná) 

Ester Birnerová (ZUŠ L. Árvaya, Žilina) 

IV. kategória – (21.3.2023, Radnica v Žiline)

Členovia poroty: Michaela Pastorková (moderátorka a bývalá recitátorka, Žilina), Vladimír Mores (ZUŠ L. Árvaya, Žilina), Andrea Juhásová (herečka, Mestské divadlo Žilina a pedagóg umeleckého prednesu, Konzervatórium v Martine)

Poézia 

1. miesto s priamym postupom do krajského kola: Radoslav Káčerik (Gymnázium Varšavská, Žilina) 

2. miesto: Martin Janíček (Gymnázium Veľká okružná, Žilina) 

3. miesto: Silvia Strempeková (Obchodná akadémia T. Akvinského, Žilina) 

Próza 

1. miesto s priamym postupom do krajského kola: Kristína Kiklošová (Gymnázium bilingválne, Žilina) 

2. miesto: Alexander Sakala (Gymnázium Veľká okružná, Žilina) 

3. miesto: Nina Trnovcová (Gymnázium Hlinská, Žilina) 

V. kategória 

Próza 

1. miesto s priamym postupom do krajského kola: Antónia Muchová (Dolná Tižina) 

Mgr. Viktória Válková

Krajské kultúrne stredisko v Žiline