AKVARELOVÉ SOBOTY

Krajské kultúrne stredisko v Žiline vás pozýva na tvorivé dielne z cyklu SPO(LU)MAĽUJME s lektorom Petrom Žuffom pod názvom Akvarelové soboty.

Akvarel je výtvarná technika, ktorá je svojimi čistými odtieňmi a jemnosťou veľmi efektívna a populárna. Svojou nevyspytateľnosťou patrí k jednej z najťažších. Práve neželané efekty môžu dať celému dielu iný rozmer alebo ho aj pokaziť. Ak ale naozaj chcete a akvarel vás už dávno volá, je dôležité nebáť sa. Časom zistíte, že pri akvareli je potrebné si osvojiť určité základné fyzikálne zákonitosti a živel vody a pigmentu čoskoro dostanete pod kontrolu. Ale nikdy nie na 100 % ! A preto je táto technika taká vzrušujúca.

Aby čaro akvarelu mohlo prevážiť rýchlejšie ako frustrácia z nevydarených počinov, pozývame vás na tvorivé dielne do Makovického domu v Žiline. Druhá z cyklu akvarelových sobôt sa bude konať 15. apríla 2023 o 8.30 hod. Príďte zažiť nadšenie z tvorby, získať skúsenosti s akvarelovou technikou a zdieľať výsledky svojej práce s ďalšími tvorivcami. Workshopom vás prevedie výtvarník a skúsený lektor Peter Žuffa.

Tvorba umelca Petra Žuffu na Instagrame: https://www.instagram.com/_pustovnik_/

Webová stránka umelca: www.peterzuffa.com


Pomôcky

– akvarelové štetce

– drevenú, plastovú alebo sklenenú podložku pre výkresy aspoň vo veľkosti A3 (nie je nutná)

– obľúbené akvarelové farby (nie sú nutné, budú aj spoločné)

– nepotrebný biely porcelánový tanier bez vzorov (nie je nutný, ale hodí sa)

– fén na vlasy (nemusí byť)

Farby, akvarelové papiere a ostatné prípravky a materiál na maľbu budú zabezpečené.


Účastnícky poplatok

Kurzovné za workshop (1 stretnutie) je 25€ / pre členov Výtvarného klubu pri KrKS v Žiline 20€. V cene je zahrnutý lektor, materiálové náklady a malé občerstvenie (káva/čaj).

Na workshop je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 12.4.2023. Maximálny počet účastníkov je 8.

Spôsob úhrady účastníckeho poplatku

  • prevodom na účet

IBAN SK96 8180 0000 0070 0048 1272; v popise platby uveďte vaše Meno a priezvisko

  • v hotovosti (v kancelárii KrKS v deň konania workshopu)

PRIHLÁŠKA

KAPACITA WORKSHOPU JE NAPLNENÁ!!!

Informácie o spôsobe nakladania s osobnými údajmi Vám poskytne Krajské kultúrne stredisko v Žiline, tel.: +421 41 562 59 56. Súhlas je poskytnutý dobrovoľne a podľa § 14 ods. 3 zákona 18/2018 Z. z. ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov písomnou formou. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na oprávnenosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje budú spracovávané v súlade s dobrými mravmi a ich spracovanie nebude v rozpore s Vašimi záujmami. Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v tomto formulári spracovávame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v oprávnenom záujme za účelom organizovania workshopu Akvarelové soboty.