DETSKÝ DIVADELNÝ MEDVEĎ

Krajské kultúrne stredisko v Žiline Vás pozýva na krajskú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti, ktorá sa bude konať v pondelok 3. apríla o 9.00 h v Bábkovom divadle Žilina. V programe budú účinkovať detské divadelné kolektívy – víťazi z regiónov Turiec, Orava, Liptov a Horné Považie.

Vyhlasovateľom, garantom a hlavným partnerom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Kontaktná osoba: Mgr. Viktória Válková – v.valkova@vuczilina.sk

Vstup na predstavenia je voľný.

Zmena programu vyhradená!

Harmonogram súťaže:

9.00 – otvorenie prehliadky

I. súťažný blok

9.10 – 9.45 Vaša banda (ZUŠ Ferka Špániho, Žilina)

Názov inscenácie: “INÍ”

Autor/i: Kolektív a Martin McDonagh / Príbeh o zelenom prasiatku

Réžia: Barbora Juríčková

10.00 – 10.20 Čarohlások (ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Dolný Kubín)

Názov inscenácie: Povedzme si rozprávku

Autor a réžia: Viliam Janík

10.30 – 10.40 Fridky (ZUŠ Mudroňova, Martin)

Názov inscenácie: Frida

Autor: Troiano Rosalba

Réžia: Pavlína Musilová

11.00 – 11.25 Slniečko (Liptovský Mikuláš)

Názov inscenácie: O rybárovi a rybke

Autor/i: na motívy A.S.Puškina

Réžia: Anna Urbanová

11.30 – 12.00 Obedná prestávka

12.00 – 13.00 Rozborový seminár I. súťažný blok

II. súťažný blok

13.00 – 13.25 Úsmev (ZŠ Babín)

Názov inscenácie: Betlehemská hra

Autor: bez autora

Réžia: Anna Kurčinová, Ivana Kurčinová

13.45 – 14.05 Dobrozvíťazí (ZUŠ Vendelína Habovštiaka, Nižná)

Názov inscenácie: O škaredej princeznej

Autor: Ľubomír Feldek

Réžia: Agáta Gašperec Brozová

14.25 – 15.00 Sofie (ZUŠ Mudroňova, Martin)

Názov inscenácie: Tajný denník Adriana Mola

Autor: Sue Townsendová

Réžia: Pavlína Musilová

15.20 – 15.55 DeDiSú (ZŠ Lichardova, Žilina)

Názov inscenácie: Už som raz bola

Autor a réžia: Andrej Opálený

16.15 – Vyhlásenie výsledkov

16.30 – 17.30 Rozborový seminár II. súťažný blok