VIDIEČANOVA HABOVKA A NOSITELIA TRADÍCIÍ 2023

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravuje regionálne kolo postupových súťaží hudobného folklóru dospelých a folklórnych skupín. Hlavným partnerom, garantom a vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Termín: 6. máj 2023
Uzávierka prihlasovania: do 16. apríla 2023 !
Miesto: Obec Súľov – Hradná

Regionálne kolo zahŕňa 2 postupové súťaže. Prihlasovanie prebieha cez elektronický systém
a pri prihlasovaní si vyberáte súťaž, do ktorej sa chcete prihlásiť.

Súťaže:
Nositelia tradícií (folklórne skupiny) – všetky vekové kategórie (bez kategórií)
https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie

Vidiečanova Habovka (hudobný folklór) – od 16 rokov (4. kategórie)
https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie

Súťažné kategórie:
I. Ľudové hudby – počet členov: 3-8
II. Spevácke skupiny: počet členov: 3-12
III. Sólisti speváci, spevácke duá
IV. Sólisti inštrumentalisti

Kontakt:
Mgr. Katarína Skupinová Kalistová
kkalistova@vuczilina.sk
041/562 59 56, 0915 787 299

Propozície súťaží si môžete stiahnuť tu: