VÍŤAZI DETSKÉHO DIVADELNÉHO MEDVEĎA

Krajské kultúrne stredisko v Žiline pripravilo krajské kolo súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti pod názvom Detský divadelný medveď, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 3. apríla v Bábkovom divadle Žilina. Divákmi plne obsadené divadlo privítalo 8 súťažných kolektívov: Vaša banda (ZUŠ F. Špániho, Žilina), DeDiSú (ZŠ Lichardova, Žilina), Slniečko (Liptovský Mikuláš), Úsmev (ZŠ Babín), Čarohlások (ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Dolný Kubín), Dobrozvíťazí (ZUŠ Vendelína Habovštiaka, Nižná), Fridky a Sofie (ZUŠ Mudroňova, Martin).

Odborná porota v zložení: Janka Eliášová (herečka, Bábkové divadlo v Žiline), Barbora Krajč Zamišková (herečka, dramaturgička a bývalá prodekanka Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave) a Alexandra Štefková (odborná pracovníčka pre divadlo, Národné osvetové centrum v Bratislave), udelila prvé tri miesta a dve špeciálne ocenenia. Víťazného medveďa si odniesli deti z kolektívu Vaša banda zo Žiliny, ktoré sa umiestnili na prvom mieste.

Všetkým postupujúcim kolektívom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v celoštátnom kole súťaže detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka, ktorá sa bude konať 24. – 27. mája v Šali.

Hlavným partnerom, garantom a vyhlasovateľom súťaže bolo Národné osvetové centrum v Bratislave.

Výsledky súťaže:

1.miesto s priamym postupom do celoštátneho kola: Vaša banda (ZUŠ F. Špániho, Žilina)“INÍ“

2.miesto s návrhom na postup do celoštátneho kola: Dobrozvíťazí (ZUŠ Vendelína Habovštiaka, Nižná)O škaredej princeznej

3.miesto s návrhom na postup do celoštátneho kola: Sofie (ZUŠ Mudroňova, Martin) – Tajný denník Adriana Mola

Špeciálne ceny:

Cena za poetické spracovanie témy: DeDiSú (ZŠ Lichardova, Žilina)Už som raz bola

Cena za kolektívnu javiskovú prácu: Čarohlások (ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Dolný Kubín)Povedzme si rozprávku

Mgr. Viktória Válková

Krajské kultúrne stredisko v Žiline