DEŇ UMENIA 2023

DEŇ UMENIA 2023

Krajské kultúrne stredisko v Žiline a Súkromná škola umeleckého priemyslu v Žiline vás pozýva na tvorivé popoludnie pri príležitosti Svetového dňa umenia (15. apríl).

V piatok 14. apríla 2023 od 14.00 hod. sa môžete tešiť na tématické workshopy, výnimočnú prednášku i exteriérovú výstavu.


WORKSHOPY SÚ PODMIENENÉ PRIHLÁSENÍM A UHRADENÍM ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU.

REGISTRÁCIA NAJNESKÔR DO 13. 4. 2023.

Spôsob úhrady účastníckeho poplatku:

  • prevodom na účet

IBAN SK96 8180 0000 0070 0048 1272 (v popise platby uveďte vaše meno, priezvisko a názov workshopu)

  • v hotovosti (v kancelárii KrKS v deň konania workshopu)

NEVIETE SA ROZHODNÚŤ? POZRITE SA, ČO VÁS NA WORKSHOPOCH ČAKÁ…

WORKSHOP KRESBY

Workshop kresby bude zameraný na kresbu portrétu podľa živého modelu. Účastníci sa zoznámia so základnými princípmi kresby portrétu, proporciami a anatómiou ľudskej hlavy.. Kresliť sa bude s tradičnými kresliarskymi médiami ako sú uhlík, rudka a ceruzka.

Maximálny počet účastníkov je 8.

Účastnícky poplatok za workshop je 7€ / pre členov Výtvarného klubu pri KrKS v Žiline a členov Fotoklubu OBZOR pri KrKS v Žiline 5€.

MATERIÁL NA WORKSHOP BUDE ZABEZPEČENÝ.

Prihlasovací formulár: https://forms.gle/GMi6Rsr2HggmHhh4AKAPACITA NAPLNENÁ!

WORKSHOP KYANOTYPIE

Tento workshop sa zameriava na fotografickú techniku nazývanú kyanotypia. Účastníci sa naučia vytvárať fotografie pomocou citlivých solí, ktoré reagujú na ultrafialové svetlo a vytvárajú modré a biele odtiene. Počas workshopu sa budú účastníci zaoberať procesom prípravy a aplikácie citlivých solí na papier, vytvorením negatívov a ich použitím na vytvorenie fotografií. Taktiež sa budú učiť rôzne techniky, ako zlepšiť kontrast a detaily v ich fotografiách. Cieľom workshopu je, aby účastníci získali základné znalosti o kyanotypii a vytvorili niekoľko vlastných fotografií pomocou tejto techniky.

Maximálny počet účastníkov je 10.

Účastnícky poplatok za workshop je 10€ / pre členov Výtvarného klubu pri KrKS v Žiline a členov Fotoklubu OBZOR pri KrKS v Žiline 8€.

MATERIÁL NA WORKSHOP BUDE ZABEZPEČENÝ.

Prihlasovací formulár: https://forms.gle/avDA3ArP89pdaW8m8

WORKSHOP KLASICKÝCH GRAFICKÝCH TECHNÍK

Účastníci kurzu klasických grafických techniky si budú môcť vyskúšať tlač z koláže. Je to technika, ktorá spočíva vo vytvorení koláže a jej následnom otlačení pomocou tlačiarenskej farby na papier. Koláž môže byť  vytvorená lepením z papiera, kartónu alebo látky na pevnú podložku. Po nanesení farby na takto vytvorený reliéf dostaneme pôsobivú “hru” línií a plôch- kontrastu čiernych a bielych miest. Účastník si so sebou môže priniesť vlastnú predlohu v ľubovoľnej veľkosti max. A4. Po skončení kurzu si odnesie pár originálnych výtlačkov. 

Maximálny počet účastníkov je 10.

Účastnícky poplatok za workshop je 10€ / pre členov Výtvarného klubu pri KrKS v Žiline a členov Fotoklubu OBZOR pri KrKS v Žiline 8€.

MATERIÁL NA WORKSHOP BUDE ZABEZPEČENÝ.

Prihlasovací formulár: https://forms.gle/xeA2pNKW2Lh3oUyB9


Na prednášku MODERNÉ UMENIE s lektorkou Darinou Arce je VSTUP VOĽNÝ.

Výstavu v Sade na Studničkách si môžete pozrieť kedykoľvek počas dňa v čase uvedenom nižšie.Príďte do priestorov Makovického domu a Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Žiline stráviť príjemné piatkové popoludnie a nechajte naplno pracovať Vašu kreativitu. Tešíme sa na vás.

🙂


ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!


Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.